Sponsoren

De NAV kent twee soorten inkomsten: contributie van de leden en sponsoring van bedrijven en andere organisaties. Het sponsorbedrag is max 50% van onze totale inkomsten en is 500 – 3000 euro/jr per bedrijf. Door deze inkomsten kan de NAV haar (leden)netwerk  actief onderhouden en discussiebijeenkomsten organiseren. Sponsoren hebben geen invloed op het beleid van de NAV. Ook geeft sponsoring geen recht op goedkeuring in welke zin dan ook van het beleid of de producten van de sponsoren. Op deze manier waarborgt de NAV haar onafhankelijke positie.

De NAV heeft sponsorovereenkomsten opgesteld. Een voorbeeld hiervan kunt u hier inzien.
Alle bedrijven en instituten die in 2013 sponsor van de NAV waren staan tevens vermeld in ons Jaarverslag 2014
Lees ook eens het artikel in de Volkskrant, d.d. 26 november 2013, met hierin Jogchum Plat, de oud-voorzitter van de NAV.

Sponsoren van de NAV (2021):