Privacybeleid

Privacyverklaring De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen

23 mei 2018

Jouw privacy is voor De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat jouw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.voedingsacademie.nl/ allemaal doen met informatie die we over je te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (info@voedingsacademie.nl).

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens verwerken we en waarom?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens wanneer je gebruikmaakt van onze website, NAV-lid bent of deelneemt /deel heb genomen aan een van onze activiteiten en deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De NAV verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of omdat het wettelijk verplicht is. Wij publiceren deze gegevens niet tenzij we jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor hebben.

Hieronder vind je alle persoonsgegevens die wij, afhankelijk van de dienst die je gebruikt, verwerken.

Contactformulier

Met het contactformulier kan je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres en naam. Deze hebben wij nodig om je verzoek te kunnen afhandelen. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Nieuwsbrief

Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin lees je nieuwtjes, activiteiten en informatie van onze vereniging en uit het veld “Voedingswetenschap”. Dit abonnement kan je op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Je e-mailadres en naam wordt alleen met je toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Daarnaast vragen wij je werkgever en functie zodat onze sprekers weten welk publiek aanwezig zal zijn bij onze activiteiten. Gegevens over je affiliatie zijn niet verplicht om in te vullen.
Deze gegevens voor de nieuwsbrief worden bewaard totdat je het abonnement opzegt. Dit kan gemakkelijk door de link onderaan elke nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@voedingsacademie.nl.

Deelnemen aan activiteiten

Mensen die niet lid zijn van de NAV kunnen deelnemen aan enkele activiteiten. Zodra iemand zich hiervoor aanmeldt, nemen we de volgende gegevens op in onze database (indien verstrekt door de deelnemer):

 • Naam (indien opgegeven)
 • E-mailadres (verplicht i.v.m. communicatie)
 • Affiliatie (indien opgegeven)
 • Functie (indien opgegeven)

We vragen toestemming om deze gegevens in onze database te houden voor eventuele deelname aan een volgende activiteit en voor de nieuwsbrief. Deze toestemming zal worden bewaard bij de gegevens van deze deelnemer. De deelnemer kan ten alle tijden haar gegevens laten verwijderen en uitschrijven voor de nieuwsbrief.

NAV-leden

De NAV is een beroepsvereniging waarbij een deel van onze doelstelling de netwerkfunctie is. Hiertoe brengen wij leden bij elkaar op grond van hun expertise en affiliatie.

De NAV verwerkt de volgende gegevens van NAV-leden: aan NAV-leden wordt middels het registratieformulier gevraagd gegevens te verstrekken die we gedeeltelijk in de beveiligde database overnemen:

 1. functietitel
 2. titel
 3. initialen
 4. voornaam
 5. achternaam
 6. e-mailadres
 7. universiteit/ instelling/ bedrijf/ affiliatie
 8. faculteit/ afdeling
 9. geboortedatum
 10. geboorteplaats
 11. geslacht
 12. privéadres
 13. telefoonnummer (werk en privé indien bekend)
 14. LinkedIn adres
 15. foto

De gegevens in de database hebben we nodig om de communicatie met de leden optimaal te laten verlopen, ook gezien de netwerkfunctie. Meer informatie kan je hierover op vragen bij info@voedingsacademie.nl.

Toegang portaal

De NAV-leden kunnen inloggen op de website en kunnen gebruik maken van vermelding op onze website in de expertiselijst: https://www.voedingsacademie.nl/leden/ledenlijst/. Hiertoe kunnen de leden zelf aangeven of ze hierin vermeld willen worden, en op welk niveau (alleen voor leden, ook voor buitenstaanders). Ook kunnen leden zelf hun gegevens beheren en hun expertise in aangeven. De leden geven hiervoor allen zelf toestemming.

Oud-leden

Indien een NAV-lid zijn of haar lidmaatschap opzegt, dient dit te gebeuren vóór het volgende jaar begint. Bij het opzeggen van het lidmaatschap kan het oud-lid aangeven welke gegevens de NAV mag bewaren in de database en of de erkenning als voedingswetenschapper kan worden vermeld op de website. Gegevens opvragen of laten verwijderen kan ten alle tijden.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De NAV deelt je persoonsgegevens alleen met derden als het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het verwerken van betalingen via een bank of andere betaaldienstverlener, het doen van onze administratie via administratiesoftware of het beheer van onze website.

Dit gaat om de volgende partijen:

 • Webfixers (site beheer en hosting website)
 • Kempen Automatisering (hosting database)
 • DropBox (back-ups van de website)
 • SMBWO (voor verwerken registratie B)
 • Mailchimp (voor de nieuwsbrief)

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Wij hebben strikte afspraken met hen om de Europese privacyregels na te leven. Wij vragen daarom apart je uitdrukkelijke toestemming voordat zij jouw gegevens krijgen. En de bedrijven buiten de EU vallen onder de Privacy Shield overeenkomst.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij je persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

De NAV probeert zo min mogelijk cookies op onze websites te plaatsen. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

We gebruiken alleen functionele cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en bijvoorbeeld de website sneller te maken of te onthouden dat iemand is ingelogd op de website. We plaatsen cookies om de informatie die je invult in onze contactformulieren op te slaan zodat je die niet meteen kwijtraakt als je verkeerd klikt. Zonder deze cookies werkt de website niet goed. We gebruiken geen invasieve of tracking cookies. We hebben wel links naar andere websites op onze website. We verwijzen naar hun privacyverklaring mocht je op deze links klikken.

Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.

Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat (Chrome, Internet Explorer, Firefox en Safari). Het is ook gemakkelijk om cookies en andere opgeslagen instellingen uit je browser te verwijderen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
Arnhem
info@voedingsacademie.nl
0650835993