Pers

Voeding in de media
Vragen over voeding
Wat is voedingswetenschap?
Wat is gezond?
Over de NAV

Voeding in de media
Gezonde, duurzame en veilige voeding staat sterk in de belangstelling en iedereen heeft er een mening over. Dit levert interessante discussies op, maar leidt ook tot verwarring. Om verwarring te voorkomen pleit de NAV ervoor om discussies altijd te voeren op basis van wetenschappelijk onderbouwde kennis en argumenten. Deze informatie kun je bijvoorbeeld bij het Voedingscentrum en/ of een geregistreerde voedingswetenschapper verkrijgen.

Vragen over voeding
Algemene informatie
Als het gaat om algemene informatie over gezonde, duurzame en veilige voeding in Nederland, is het Voedingscentrum de eerst aangewezen instantie. Het Voedingscentrum is een onafhankelijke organisatie die wetenschappelijk onderbouwde informatie en adviezen over voeding geeft. De website bevat informatie over tal van voedingsonderwerpen, bijvoorbeeld via de encyclopedie.

Specifieke wetenschappelijke informatie
Ben je op zoek naar achtergrondinformatie over een specifiek onderwerp, of wil je een interview met een individuele voedingswetenschapper, dan kun je hier NAV geregistreerde voedingswetenschappers vinden. Zij moeten voldoen aan specifieke vereisten voor registratie, zoals een relevante academische opleiding. Voor vragen over de NAV zelf kun je contact opnemen met het secretariaat via info@voedingsacademie.nl.

Wat is voedingswetenschap?
De voedingswetenschap legt onder andere verbanden tussen voeding en gezondheid en vormt daarmee de basis voor wetenschappelijk onderbouwde voedingsadviezen. Er zijn veel soorten voedingsonderzoek, variërend van proefdieronderzoek tot experimenten bij mensen. Niet uit ieder type onderzoek zijn even harde conclusies te trekken. Op de website van het Voedingscentrum staat uitgelegd welke typen voedingsonderzoek de sterkste bewijskracht hebben. Daarnaast is belangrijk te realiseren dat één onderzoek niet genoeg is om een algemene uitspraak te kunnen doen over een bepaald verband tussen voeding en gezondheid.

Voedingswetenschap is een complex onderzoeksterrein, omdat je met een grote hoeveelheid factoren te maken hebt. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in leefstijl en genetische factoren. Ook voedingsmiddelen zelf zijn complex omdat er veel soorten stoffen inzitten. Hierdoor is de interpretatie van voedingsonderzoek meestal niet eenvoudig. Universitair opgeleide voedingswetenschappers, zoals te vinden op deze website zijn erin getraind onderzoek uit te voeren en op de juiste wijze de resultaten te interpreteren. Kijk voor meer informatie over het interpreteren van voedingsonderzoek op de website van het Voedingscentrum.

Wat is gezond?
De resultaten van de voedingswetenschap vormen de basis voor het officiële advies voor gezonde voeding in Nederland, de Richtlijnen goede voeding, die door het Voedingscentrum vertaald worden in praktische adviezen. Tussen conclusies uit diverse onderzoeken en het komen tot een advies zit nog een heel proces. De Richtlijnen goede voeding komen tot stand door een wetenschappelijke beoordeling en weging van voedingsonderzoek door de Gezondheidsraad. Tijdens dit proces wordt ook de mening van belanghebbenden uit de voedingswereld meegenomen (stakeholderconsultatie).

Het Voedingscentrum vertaalt de richtlijnen naar praktische adviezen (o.a. de Schijf van Vijf). Hiervoor worden de richtlijnen goede voeding gecombineerd met andere relevante gegevens, zoals het gebruikelijke voedingspatroon in Nederland. Dit wordt regelmatig gepeild door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de resultaten van deze voedselconsumptiepeilingen kun je bijvoorbeeld opzoeken hoeveel groenten we gemiddeld eten in Nederland en hoeveel mensen aan de aanbevelingen voldoen.

Over de NAV
De Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen (NAV) is een platform van wetenschappelijk opgeleide voedingskundigen in Nederland. De NAV is een netwerkorganisatie, maar heeft daarnaast als doel de toegevoegde waarde van de voedingswetenschappen voor de volksgezondheid een duidelijke plaats te geven in de samenleving. De NAV wil haar leden daarom stimuleren en faciliteren om hun wetenschappelijke kennis over voeding in te brengen in discussies over gezonde en veilige voeding.

YouTube video “Wat goede voedingswetenschap zo saai maakt” – de Volkskrant