Young Professional Award 2016: ‘Eten met je neus’

Elbrich Postma, projectmedewerker Reuk -en smaakcentrum in Ziekenhuis Gelderse Vallei en onderzoeker aan Wageningen University & Research, heeft de Young Professional Award 2016  gewonnen. Op Congres Voeding Nederland 2016 presenteerde zij in de sessie ‘Eten met je neus’, haar onderzoek en haar werk in de praktijk. Ze ging in op het belang van reuk en smaak om patiënten voeding op maat te kunnen bieden.

16-12-2016, bericht van Alliantie Voeding: Elbrich Postma vertelde dat reuk- en smaakveranderingen die veel patiënten ervaren door hun ziekte of behandeling. Deze klachten hebben veel invloed op de kwaliteit van leven en het plezier in eten dat patiënten beleven. Toch blijkt dat in de dagelijkse zorgpraktijk nog (te) weinig aandacht is voor deze klachten. Onderzoek toonde aan dat patiënten deze klachten vaak zelf niet te sprake brengen. Postma benadrukte dan ook dat het belangrijk is dat zorgverleners actief informeren naar klachten rondom het reuk- en smaakvermogen.

‘Reuk- en smaakvermogen spelen een rol in voedselkeuzes en voedselinname. Mensen kiezen niet op basis van nutriënten, maar op smaak: je eet wat je lekker vindt’, aldus Postma. ‘Door ziekte en behandeling kunnen reuk- en smaakveranderingen ontstaan bij diverse patiëntengroepen, zoals oncologische patiënten, Parkinsonpatiënten en patiënten met nierfalen. Deze veranderingen hebben invloed op hoe patiënten eten en daarmee op hun voedingsstatus. Bij het bepalen van optimale voeding op maat voor een patiënt is het dus belangrijk rekening te houden met het reuk- en smaakvermogen, en eventuele veranderingen hierin door ziekte en behandeling.’

Congres Voeding Nederland 2016
Congres VoedingNederland is een initiatief Alliantie Voeding Gelderse Vallei, Nederlandse Academie van Voedingswetenschappers (NAV), Diëtisten Coöperatie Nederland, Nederlandse Vereniging van Diëtisten en de NVVL, network for foodexperts. Namens de Alliantie Voeding zitten Prof. Dr.  Ben Witteman (NAV lid), Prof Dr. Ir. Ellen Kampman (NAV lid) en Prof. Dr. Renger Witkamp in de programmacommissie. De dagvoorzitter van het geslaagde congres was  Ellen Kampman, Hoogleraar Voeding en ziekten en tevens vice-voorzitter Alliantie Voeding en lid van de CTB van de NAV. Namens de NAV zitten Dr. Machteld van Lieshout, Dr.ir. Gerda Pot, Dr.ir. Caroline van Rossum en Dr. Sabita Soedamah-Muthu in de programmacommissie.

Meer informatie