Schadelijke journalistiek Rambam uitzending 24 januari

In de uitzending van Rambam van BNN/VARA op 24/1/2019 werd gepoogd wetenschappers te verleiden om een niet bestaand energiedrankje positief onder de aandacht te brengen, met o.a. fake onderzoeksresultaten.

Die zelfde dag berichtte de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) op deze website geschokt te zijn over het feit dat enkele experts van Nederlandse universiteiten bereid leken om mee te werken aan onderzoek om vooringenomen conclusies te ondersteunen. Eén van de betrokkenen die in de uitzending herkenbaar in beeld kwam bleek lid van de NAV, Prof. Fred Brouns van de Universiteit Maastricht. Na uitgebreide mondelinge en schriftelijke hoor en wederhoor en het inwinnen van aanvullende informatie concludeert het bestuur dat er in de uitzending van Rambam zeer selectief en suggestief is gemonteerd en dat de makers bewust een foutief beeld hebben opgeroepen. Ook een delegatie van de Universiteit Maastricht onder leiding van emeritus Prof. Knottnerus komt na uitvoerige bestudering van het volledige beeldmateriaal van het bewuste Rambam programma tot de conclusie dat er overduidelijk geen reden is om te twijfelen aan de goede bedoelingen en integriteit van Fred Brouns. Inmiddels erkent ook BNN/VARA zelf dat door montage onjuist de indruk werd gewekt dat de hoogleraren door de industrie manipuleerbaar zouden zijn.

Wij betreuren het zeer dat een gerespecteerd NAV lid door deze kwalijke journalistiek reputatieschade is aangedaan. De NAV stimuleert haar leden om op open en eerlijke wijze actief deel te nemen aan het maatschappelijke debat over gezonde voeding. Daarvoor moeten zij op de integriteit van de media kunnen vertrouwen.