Persbericht 10 jaar NAV

Persbericht NAV

10 jaar Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen

 Utrecht, 6 november 2014
Utrecht 6 november 2014 – Wetenschappers vieren 10 jarig bestaan van het voedingswetenschappelijk platform. In 10 jaar is de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) uitgegroeid van een vereniging van pioniers naar een academie met 215 leden. In welke sector je na je universitaire studie ook werkzaam bent; als lid van de NAV dien je je te houden aan de gedragscode. Integriteit en objectiviteit staan hierbij hoog in het vaandel. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de ‘Winkel van Sinkel’ in de Domstad ontving emeritus Professor Jo Hautvast van de Wageningen Universiteit de oeuvreprijs. Hij zette voedingswetenschappen ‘op de kaart’. De publicatieprijs 2013 werd uitgereikt aan Michel Joosten van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Zijn onderzoek toont aan dat niet alleen te veel zout, maar ook te weinig magnesium een risicofactor is voor het krijgen van een hartinfarct.
NAV staat voor kwaliteit

Theo Ockhuizen stond aan de wieg van de NAV. De belangrijkste redenen om een vereniging voor voedingswetenschappers in het leven te roepen, was het verbeteren van de kwaliteit van de beroepsgroep. Als lid van de NAV dien je je te houden aan de gedragscode. Integriteit en objectiviteit worden hierin expliciet genoemd. “Wij vinden het belangrijk dat er een platform is, waarin voedingswetenschappers werkzaam in verschillende sectoren, elkaar kunnen vinden.” Binnen de NAV discussiëren leden  zonder ‘industriepet’ of ‘universiteitpet’ op met elkaar over  actuele voedingsvraagstukken. In de vele voedingsfora die de NAV organiseerde, werden controversiële onderwerpen dan ook niet gemeden. Ockhuizen kijkt vooruit: “Natuurlijk heb ik ook wensen voor de toekomst. Zo hoop ik dat de NAV zich actiever opstelt in het maatschappelijk debat over voeding. Het is wenselijk dat ook de overheid, media en maatschappelijke instellingen de NAV weten te vinden.” Ook inhoudelijk zijn er volgens Ockhuizen voldoende uitdagingen. Nieuwe onderzoeksthema’s, zoals de interactie tussen voeding en erfelijkheid en nieuwe onderzoekstechnieken, zoals MRI-scans kunnen tot verrassende inzichten en nieuwe concepten leiden.

Oeuvreprijs

Bij de uitreiking van de oeuvreprijs, wordt nog verder teruggeblikt in het verleden. We kunnen het ons nu niet voorstellen, maar er was een tijd dat voeding helemaal niet ‘hot’ was. Geen enkele medische faculteit vond voedingsleer een aparte studierichting waard. Jo Hautvast, die in de jaren 60 als tropenarts ernstige ondervoeding van dichtbij meemaakte, vond dit onbegrijpelijk. Onder zijn bezielende leiding werd voedingswetenschap een volwassen studierichting. Zijn gehele carrière heeft hij gewijd aan onderzoek, onderwijs en beleid op het gebied van voeding in relatie tot gezondheid. Tijdens de uitreiking van de NAV Oeuvre Award werd emeritus Professor Hautvast van de Wageningen Universiteit geprezen voor zijn tomeloze inzet; ‘Bedankt Jo, Jij zette voedingswetenschappen op de kaart!’

Samenwerking met artsen en gedragswetenschappers

Anno 2014 wordt het belang van voeding voor onze gezondheid door niemand meer ontkend. “We weten erg veel over voedingsstoffen op het niveau van stofwisseling. Om met deze informatie een slag naar een betere volksgezondheid te kunnen maken, moeten we meer met clinici en gedragswetenschappers samenwerken”, aldus NAV voorzitter Jogchum Plat. “Het is een uitdaging voor de NAV om deze partijen bij elkaar te brengen zodat er een eenduidige boodschap naar de bevolking wordt gecommuniceerd”.

Publicatieprijs

De prijs voor de beste wetenschappelijke publicatie in 2013 op voedingsgebied ging dit jaar naar Michel Joosten, van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij ontving de prijs voor zijn publicatie ‘Urinary and plasma magnesium and risk of ischemic heart disease’. Het unieke van deze studie is dat de uitkomsten gebaseerd zijn op meerdere 24-uurs urines in plaats van de minder betrouwbare voedingsvragenlijsten. Joosten: “Van magnesium wordt vaak gezegd dat het een ‘vergeten mineraal’ is, terwijl het onontbeerlijk is voor het goed functioneren van het menselijk lichaam. In ons onderzoek hadden mensen met weinig magnesium in de urine een hogere kans op het krijgen van een hartinfarct.” Meer dan 20% van de Nederlandse bevolking haalt de aanbeveling voor magnesium niet. Magnesium komt van nature voor in groene groenten, peulvruchten, fruit, zuivel, noten en granen, maar ook in drinkwater. Magnesiumrijke producten passen dus uitstekend in een gevarieerd voedingspatroon”.

Bijlagen voor redactie:

Persbericht (pdf), foto Jo Hautvast (Foto: Guy Ackermans), foto Michel Joosten.

Meer foto’s via info@voedingsacademie.nl.

Bericht voor de redactie:

Website NAV

Michel M. Joosten, PhD, NAV lid

Universitair Medisch Centrum Groningen;

Contactadres: Hanzeplein 1 | Postbus 30.001 | 9700 RB Groningen | E: m.m.joosten@umcg.nl

De NAV is een Platform van ruim 215 geregistreerde wetenschappelijk opgeleide Voedingswetenschappers in Nederland. Het biedt de gelegenheid aan haar leden uit verschillende sectoren (kennisinstellingen, overheid, industrie, NGO’s) kennis uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen in voedingsland. De NAV wil ook niet-leden de gelegenheid geven mee te discussiëren. Daartoe organiseert zij o.a. één keer per jaar een publiekslezing waarin een actueel voedingsvraagstuk centraal staat.

Contactadres: Postbus 837 │ 6800 AV Arnhem │T: 06 5083 5993 │E: info@voedingsacademie.nl