NAV publicatieprijs 2014

De Nederlandse Academie voor Voedingswetenschappen (NAV) gaat jaarlijks aan één van haar leden een prijs uitreiken voor de beste publicatie op voedingsgebied. Het gaat om de beste publicatie uit het afgelopen jaar (gebaseerd op E-publicatie).

Wij nodigen NAV-leden uit hun beste publicatie als eerste auteur (Epub of in print gepubliceerd in 2013) in te dienen bij de NAV. De publicatie moet gepubliceerd zijn in een erkend internationaal wetenschappelijk tijdschrift (peer-reviewed). De volledige publicatie moet aangeleverd worden in pdf met daarbij een korte motivatie (maximaal ½ A4) waarbij aangegeven wordt waarom deze publicatie in aanmerking komt voor de prijs. De deelnemer (NAV lid) mag ook voorgedragen worden door iemand anders.

De winnaar ontvangt een tastbare blijk van waardering (300 euro) en zal dit jaar (2014) worden gehuldigd tijdens het najaarsforum op 6 november en worden vermeld in de NAV  nieuwsbrief en op de website. De winnaar zal gevraagd worden om een korte presentatie (maximaal 10 minuten) te houden over zijn/haar onderzoek.

De publicatie moet onderzoek bevatten met betrekking tot voeding in relatie tot gezondheid en zal worden beoordeeld op de criteria: vernieuwend, wetenschappelijke en maatschappelijke impact, kwaliteit, helderheid en originele manier van weergave resultaten. De jury bestaat uit tenminste 3 NAV bestuursleden. Zij zullen de inzendingen beoordelen. Uit alle inzendingen zal door elk jurylid onafhankelijk een ranking worden gemaakt. Na consensus zal uiteindelijk 1 prijswinnaar worden gekozen.

Inzendingen van een abstract en motivatie dienen uiterlijk datum 15 september 2014 bij het secretariaat van de NAV binnen te zijn via email: info@voedingsacademie.nl. Vermeld hierbij je naam, functie, adres, emailadres, telefoonnummer en de volledige publicatie referentie (zie ook het aanmeldformulier).