NAV Oeuvre-prijs uitgereikt aan Martijn Katan

Utrecht 28 maart 2019
De NAV oeuvre prijs wordt om de 5 jaar uitgereikt aan een persoon die met zijn of haar omvangrijke werk een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de voedingswetenschap en voedingsonderwijs in Nederland, alsook op het uitdragen van voedingskennis naar de maatschappij.

Op 28 maart j.l. is deze prijs uitgereikt aan emeritus Professor Martijn Katan, die tijdens zijn lange carrière veel heeft gedaan voor de voedingswetenschap, zoals onder andere baanbrekend werk op het gebied van vetzuren en de introductie van de Mendelian Randomization methode in het voedingsonderzoek. Prof Katan heeft een omvangrijk werk (377 peer-reviewed publicaties) dat van grote invloed is (h-index van 97).

Daarnaast is prof Katan als geen ander in staat is om voedingswetenschap op een ‘’simpele’’ manier te communiceren naar het publiek, hij blinkt uit in heldere formuleringen die voor de leek begrijpelijk zijn. Veel mensen volgen zijn facebook account om ‘’uitleg te krijgen, het gwoon te snappen’’ en ook zijn boekjes zijn op zeer toegankelijke wijze geschreven. Ook is hij een belangrijke aanjager van het debat over de maatschappelijke rol van de voedingswetenschappen.

De NAV dankt Prof Katan met deze oeuvre prijs voor zijn overtuigende bijdrage aan het groot maken van de voedingswetenschappen in Nederland.