Koninklijke Onderscheiding voor professor dr Wim Saris

Op vrijdag 6 juni 2014 heeft loco-burgemeester van Meerssen Jan Gulikers, in Maastricht een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan professor dr. Wim Saris, na afloop van zijn afscheidsrede.


wim sarisProfessor dr. Wim Saris werd in 1988 aangesteld als hoogleraar humane voeding aan de  Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij als wetenschapper verbonden aan DSM Food Specialities in Delft. Hij is programmadirecteur van het onderzoeksprogramma Nutrition and Health van het Top Institute Food and Nutrition (TIFN). Professor Saris heeft een prominente rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Universiteit Maastricht op het gebied van voeding en gezondheid. Als wetenschappelijk directeur van NUTRIM (1992-2005) heeft hij dit instituut op de kaart gezet en uitgebouwd tot een onderzoeksinstituut van wereldformaat.

Zijn carrière is indrukwekkend en wordt alom geroemd. Hij is de promotor van 61 promovendi en een internationale autoriteit op het gebied van voeding en gezondheid. Hij heeft een grote naam opgebouwd op het terrein van voeding, lichamelijke activiteit, genetica en obesitas en was betrokken bij talrijke wetenschappelijke onderzoeken op dit gebied. Ook heeft hij enkele grote EU-projecten geleid en was coördinator en hoofdonderzoeker van 4 programma’s, waar de relatie tussen voeding en gezondheid centraal staat.

Op dit moment is professor Wim Saris betrokken bij een breed Europees gedragen onderzoeksprogramma op het gebied van een gezond dieet en gezonde levensgewoonten (Healthy Diet for a Healthy Life). Dit onderzoek richt zich in het bijzonder op preventie van chronische ziekten als obesitas, diabetes en verschillende vormen van kanker. Ook is hij betrokken bij onderzoeken naar de relatie tussen voeding en ziektes, zoals het programma Food4Me. Dit programma richt zich op genenpatroon en vetstofwisseling in relatie tot voeding.

De decorandus vertaalt de onderzoeken naar de dagelijkse praktijk: wetenschappelijk onderzoek ten dienste van de samenleving. Hij zet zich permanent in voor samenwerking tussen universiteit, samenleving en maatschappij en weet beleidsmakers, wetenschappers en bedrijven uit heel Europa te motiveren om samen te werken. Professor Wim Saris spant zich in om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de gezondheid van mens en maatschappij en heeft zich jarenlang ingezet voor de verbetering van de Europese samenwerking op het terrein van onderzoek naar gezonde voeding. In zijn benadering is de betrokkenheid van private partijen van uitzonderlijk belang. Zij zijn het immers die de voedingsproducten op de markt brengen, waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan de algemene gezondheid van mens en maatschappij. Het belang van de preventieve werking van gezonde voeding in het voorkomen van ziekte, dan wel het verbeteren van vitaliteit van mensen, staat hierbij voorop.

Professor dr. Wim Saris is zeer actief (geweest) in diverse adviesorganen van universiteiten, industrieën, beroepsverenigingen, publieke organisatie en publieke private samenwerkingen. De decorandus wordt wereldwijd gezien als een autoriteit op het gebied van voeding en gezondheid en levert als zodanig een belangrijke bijdrage aan een gezonde samenleving. Professor dr. Wim Saris wordt voor zijn vele jarenlange verdiensten en werkzaamheden die voor samenleving een bijzondere waarde hebben door Zijne Koninklijke Hoogheid onderscheiden tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.