Janette de Goede wint de NAV publicatieprijs 2021-2022

Op 22 november jl is de eerste prijs van de NAV publicatieprijs 2022 (publicatiejaar 2021) uitgereikt aan Janette de Goede met het artikel: “Alcohol and Brain Development in Adolescents and Young Adults: A Systematic Review of the Literature and Advisory Report of the Health Council of the Netherlands

Dit review van de Gezondheidsraad over het effect van alcoholgebruik op de hersenen bij jongeren is zeker niet het eerste review naar dit onderwerp, maar wel uniek omdat systematische reviews van longitudinaal onderzoek ontbraken. Het is methodologisch van belang dat verbanden in theorie twee kanten op kunnen gaan: heeft alcohol bijvoorbeeld effect op de hersenstructuur? Of kunnen ‘de hersenen’ alcoholgebruik voorspellen? Om dit te ontrafelen is het samenvatten van longitudinaal onderzoek van belang. Een ander uniek aspect aan dit review is dat het breed naar ‘de hersenen’ kijkt: zowel naar hersenstructuur (grijze stof, witte stof), als hersenfunctie/activiteit kijkt, maar ook naar cognitieve functie, schoolprestaties en problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.
De uitkomsten van deze brede evaluatie waren dat alcoholgebruik door adolescenten en jongvolwassenen mogelijk een negatief effect kan hebben op de hersenontwikkeling (grijze stof) en op het risico op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. De verbanden met witte stof, hersenactiviteit, cognitieve functie en schoolprestaties waren minder duidelijk of er was te weinig onderzoek beschikbaar.
Het review, gepubliceerd in Advances of Nutrition, vormt de wetenschappelijke basis voor het Gezondheidsraad advies ‘Alcohol en hersenontwikkeling bij jongeren’. De toenmalig staatssecretaris heeft zich persoonlijk laten bijpraten over de resultaten en zag de uitkomsten als bevestiging van zijn alcoholbeleid, zoals NIX18.

2e prijs

Op de tweede plek was geëindigd Yvonne Willemsen met het artikel: “Do breastfeeding history and diet quality predict inhibitory control at preschool age?”

Volledige referenties:

De jury bestond dit jaar uit

  • Ronald Mensink (voorzitter) (Maastricht University)
  • Jessica Kiefte (LUMC)
  • Peter Zock (consultant)
  • Ingeborg Brouwer (VU)
  • Lydia Afman (WUR)
  • Edith Feskens (WUR)