Interview Jogchum Plat in NTVD: “Tussen Wetenschap en Kliniek”

NVTD_platProf. dr. Jogchum Plat studeerde Voeding en diëtetiek, en doorliep daarna het pad van aio, postdoc, universitair (hoofd)docent tot en met hoogleraar Fysiologie van de voeding aan de Universiteit Maastricht. Mede door zijn diëtetiek-achtergrond hecht hij grote waarde aan een goede samenwerking tussen diëtisten en onderzoekers.

Het volledige artikel is hier te lezen
Dit artikel is gepubliceerd in het Ned Tijdschr voor Voeding & Dietetiek – 2014;69(3).