In memoriam Willem Bosman (1943-2013)

Op 15 april jongstleden is Ir. Willem Bosman, na een kortstondig ziekbed, overleden. We verliezen in Willem een eminent voedingskundige.

Ir. Willem Bosman heeft zijn actieve loopbaan van 33 jaar in dienst gesteld van de vertaalslag van wetenschappelijk voedingsonderzoek naar overheidsbeleid. Kort na zijn studie levensmiddelentechnologie aan de toenmalige Landbouwhogeschool, nu Wageningen Universiteit, trad Willem in 1972 in dienst als commissiesecretaris bij de Voedingsraad.  In 1976 werd hij benoemd tot algemeen secretaris. Toen de Voedingsraad in het kader van de “Woestijnwet” eind 1995 werd opgeheven, is de onafhankelijke wetenschappelijke advisering op het gebied van voedingsbeleid aan de regering en parlement voortgezet door de Gezondheidsraad.  Tot aan zijn pensionering in 2005, is Willem Bosman secretaris geweest van de Beraadsgroep Voeding van de Gezondheidsraad.

In de loop der tijd heeft Willem aan zeer veel adviezen als secretaris meegewerkt. Hij was daarbij dienend maar gelijktijdig ook, in positieve zin, sturend. Een greep uit de belangrijkste adviezen waaraan Willem Bosman meewerkte: Richtlijnen Goede Voeding, voedselverrijking, gezondheidsclaims en foliumzuur. Voor de onderbouwing van het beleid van de Nederlandse overheid op het gebied van voeding en volksgezondheid waren er adviezen die geleid hebben tot de huidige NEVO-tabel en de periodieke voedselconsumptiepeilingen. Op het beleidsonderbouwend terrein was hij onder meer betrokken bij de ideeënontwikkeling voor de nieuwe Richtlijnen Goede Voeding. Ook heeft hij zich ingespannen voor een wetenschappelijk verantwoorde onderbouwing van het keuzebevorderende logo.

Voor zijn werk voor de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen werd Willem tot erelid benoemd. Dit erelidmaatschap kwam slechts een paar weken voor zijn dood maar hij was er trots op.  Tot februari van dit jaar was Willem actief lid van de Redactieadviesraad van Voeding Nu en reviewer in de leescommissie. Ingezonden artikelen werden door hem van steekhoudende opmerkingen voorzien.

Willem was een zeer gewaardeerde collega.