Bestuurswisseling

Tijdens de ALV van 10 juni jl hebben Annet Roodenburg, Arienne de Jong, Margreet Olthof en Sabita Soedamah-Muthu afscheid genomen van het NAV bestuur. Zij hebben zich de afgelopen jaren enthousiast ingezet voor de vereniging en vele activiteiten georganiseerd. Dank hier voor!

Aangetreden als nieuwe bestuursleden zijn

Wij wensen hen veel succes en plezier!

Klik voor meer informatie