Missie & Visie

“Verbinding, kwaliteit en integriteit van de voedingswetenschappen”

De Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) is een vereniging voor en door geregistreerde voedingswetenschappers. Onze leden zijn academisch opgeleid, hebben verschillende achtergronden en expertises en werken allen op het gebied van voeding & gezondheid in diverse functies in de maatschappij.

Wij staan voor de kwaliteit en integriteit van alle aspecten van de voedingswetenschap. We hebben hiervoor richtlijnen vastgelegd in de gedragscode en hebben vertrouwenspersonen voor onze leden.

De NAV organiseert interne bijeenkomsten, lezingen en workshops over relevante thema’s rondom voeding en gezondheid. Hierbij zijn alle leden, ongeacht achtergrond of ervaring, welkom om deel te nemen. We stimuleren leden om kennis uit te wisselen, mee te doen aan de discussies en van elkaars expertise te leren. We kijken hierbij kritisch naar ons eigen vakgebied, staan open voor andere meningen en kunnen elkaar aanspreken op inhoudelijke en ethische normen van voedingsonderzoek en -communicatie. Daarnaast organiseren we een jaarlijkse openbare publiekslezing.

De NAV werkt samen met nationale en internationale organisaties zoals het Platform Voeding Nederland, FENS, Nutrition in Transition en IUNS waarbij we actief meedoen aan discussies en activiteiten in het belang van voedingswetenschappers.