Missie & Visie

Missie (Waar staat de NAV voor?)

De NAV wil een platform zijn van Nederlandse voedingskundigen die werkzaam zijn op academisch niveau; de NAV heeft als doel de toegevoegde waarde van de Voedingswetenschappen voor de volksgezondheid een duidelijke plaats te geven in de samenleving.

De NAV wil dit realiseren door:

  • de kwaliteit van de toegepaste en fundamentele voedingswetenschappen te waarborgen (d.m.v. registratie) en te verbeteren;
  • de multidisciplinaire benadering van de voedingswetenschappen te bevorderen;
  • te functioneren als een actief netwerk van voedingskundigen op academisch niveau; de maatschappelijke profilering van de voedingswetenschappen verder te versterken;
  • de nationale en internationale contacten op het gebied van de voedingswetenschappen te verbreden.

Visie

(Wat wil de NAV binnenĀ 5 jaar bereikt hebben?)

De NAV wil een gezaghebbende positie bereiken bij overheid, universiteiten, industrie, maatschappelijke instellingen en media om het belang van gezonde voeding voor de volksgezondheid te benadrukken.