Ir. Nicole Vervaet

Naam: Nicole Vervaet

Werkgever: MVO - de ketenorganisatie voor oliën en vetten

Functie: Senior beleidsadviseur Voeding en Gezondheid

Website: http://www.mvo.nl

E-mailadres: vervaet@mvo.nl

LinkedIn: Mijn LinkedIn profiel

Expertise:

Beleid, Communicatie, Hart- en vaatziekten, Levensmiddelenindustrie, Preventies, Vetten, Voedingsprofielen / Nutrient profiling, Voedseleducatie, Volksgezondheid, Wetgeving (etiketteringswetgeving, warenwet, food law)

Meer informatie:

‘Beleid en wetenschap over vetten & gezondheid’

Nicole is voedingskundige, afgestudeerd aan de Wageningen Universiteit – richting Humane Voeding met als specialisatie smaakonderzoek en consumentengedrag. Sindsdien heeft zij functies vervult in de levensmiddelenretail en – industrie op het gebied van communicatie.  Sinds 2004 is zij werkzaam bij MVO – de ketenorganisatie voor oliën en vetten, de organisatie die de Nederlandse industrie vertegenwoordigt in de (eetbare) oliën- en vetten supply chain van import en verwerking tot en met gebruik en verwaarding van restvolumes. Daar houdt zij zich als beleidsadviseur bezig met wetgeving, wetenschap en communicatie over vetten in een gezonde (en duurzame) voeding. Daarnaast heeft zij de opzet gerealiseerd van de voorlichtingscampagnes ‘Verantwoord Frituren’ en ‘Vet, Recyclehet!’ en van  ‘MVO Academy’, met als doel kennisuitwisseling over oliën en vetten.

Voor meer informatie over mijn CV zie linked in of op deze NAV-pagina.

Belangenverklaring/ disclosure

  1. Inkomen: uit vast dienstverband bij MVO, een Vereniging met ledencontributie.
  2. Onderzoeksgelden of -middelen: neemt voor MVO soms deel in TKI / NWA onderzoeks-consortia, in het Voedsel Educatie Platform en in een ISO-NEN Commissie.
  3. Betaalde reizen en voordrachten:  Auteur van het hoofdstuk over Oliën en Vetten van het Informatorium voor Voeding en Diëtetiek. Gastcollege HAS Den Bosch, WUR Levensmiddelentechnologie en Hogeschool Inholland Delft/Amsterdam.
  4. Bestuurs- en adviesfuncties: Bestuurslid van de NAV (penningmeester) en lid van de Integriteits- en Funding Commissie. Lid van de Contact Adviesgroep Wetgeving van vakblad VMT
  5. Rol in stichtingen: –
  6. Betaalde en onbetaalde consultancies: –
  7. Eigenaar bedrijf, aandelen, patenten: –
  8. Lidmaatschappen: NAV, NVLR, Benelux Lipid Network en Eurofed Lipids
  9. Overige belangen: –

 

Terug naar zoekresultaten of Ga naar de ledenlijst