Dr.ir. Eva Corpeleijn

Naam: Eva Corpeleijn

Werkgever: UMCG

Functie: Associate professor, Unit leader 'Lifestyle Medicine in Obesity and Diabetes'

Website: http://www.rug.nl/research/epidemiology/eva_corpeleijn

LinkedIn: Mijn LinkedIn profiel

Expertise:

Afvallen, Epidemiologie - interventie, Epidemiologie - observationeel, Fysiologie, Kinderen: Groei en ontwikkeling, Lichaamssamenstelling, Methodiek, Overgewicht & obesitas, Suikerziekte / Diabetes mellitus, Voedingsgedrag, Voedingsprofielen / Nutrient profiling, Ziektes en levensfases

Meer informatie:

Belangenverklaring

Inkomen: Werkgever UMCG
Onderzoeksgelden of -middelen: Onderzoeksfinanciering door Zon-MW, NWO, EU H2020 program, en vanuit algemene en onderwijsmiddelen UMCG en RuG.
Betaalde reizen en voordrachten: Alle wetenschappelijke voordrachten zijn pro deo
Bestuurs- en adviesfuncties: Voorzitter van de Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas (onbezoldigd); lid van adviesraad Voedingsaanbevelingen voor zwangere vrouwen 060-1 (vacatiegeld), lid van werkgroep ‘Overgewicht en Leefstijl in Zorgopleidingen’ in opdracht van het ministerie van VWS (vacatiegeld), lid wetenschappelijk adviesraad Kenniscentrum Diëtisten voor Overgewicht en Obesitas’ (onbezoldigd), lid stuurgroep Drenthe Gezond (onbezoldigd).
Rol in stichtingen: Lid van Stichting dr. F. Gerritzen-Prijs voor Diabetes Onderzoek (reiskosten vergoeding indien van toepassing)
Betaalde en onbetaalde consultancies: Geen consultaties die regelmatig met dezelfde organisatie plaatsvinden.
Lidmaatschappen: Nederlandse Associatie voor de Studie van Obesitas (NASO), European Association for the Study of Obesity (EASO), Wolrd Obesity, Vereniging voor Epidemiologie (VVE), Nederlandse Vereniging voor Diabetes Onderzoek (NVDO), European Association for the Study of Diabetes (EASD)

Terug naar zoekresultaten of Ga naar de ledenlijst