Prof. Dr. Ben Witteman MD, PhD

Naam: Ben Witteman

Werkgever: Ziekenhuis Gelderse Vallei

Functie: MDL-arts, Buitengewoon hoogleraar voeding en darmgezondheid in transmurale zorg (WUR)

E-mailadres: wittemanb@zgv.nl

Expertise:

Functionele voedingsmiddelen, Klinisch onderzoek, Maag, lever, darm, Ondervoeding, Personalized nutrition, Volksgezondheid

CV: Downloaden

Terug naar zoekresultaten of Ga naar de ledenlijst