Dr.ir. Annet Roodenburg PhD

Naam: Annet Roodenburg

Werkgever: HAS University of Applied Sciences / HAS green academy

Functie: Lector

Website: https://www.has.nl/onderzoek/lectoraten/lectoraat-voeding-en-gezondheid/

E-mailadres: a.roodenburg@has.nl

LinkedIn: Mijn LinkedIn profiel

Expertise:

Communicatie, Duurzaamheid, Food data, Functionele voedingsmiddelen, Herformuleren, Levensmiddelenindustrie, Modelleren van (potentiele) gezondheidseffecten, Preventies, Veroudering, Voedingsgedrag, Voedingsinname / dietary assessment, Voedingsprofielen / Nutrient profiling, Voedselcompositie / samenstelling, Voedseleducatie, Voedselproductie, Volksgezondheid, Wetgeving (etiketteringswetgeving, warenwet, food law)

Meer informatie:
  1. Inkomen. Werkgever is HAS green academy, incidentele inkomsten voor werkzaamheden worden doorberekend naar werkgever.
  2. Onderzoeksgelden of -middelen. Vrijwel al onze meerjarige subsidieprojecten waaraan zijn voorwaardelijk ge-cofinancierd door private of publieke partijen.  Voorbeelden als projectdeelnemer: ConsuBETER (RaakMKB), Restructure (TKI); als penvoerder: Duurzaam Eiwitwijs (Raak MKB); Gezonde Leefomgeving (Raak SPRONG)
  3. Betaalde reizen en voordrachten.  Incidenteel, wordt in principe doorberekend aan werkgever.
  4. Bestuurs- en adviesfuncties.  Lid Raad van Wetenschappers Superlijst, Questionmark (onbetaald); Lid internationale wetenschappelijke commissie Choices Programme (onbetaald); Vertegenwoordiger NAV in Platform Voeding Nederland
  5. Lidmaatschappen. Relevante verenigingen naast de NAV
  6. Overige belangen

 

Terug naar zoekresultaten of Ga naar de ledenlijst