Registratie

Algemeen

Je kan je registreren bij de NAV als Voedingswetenschapper A of B. De B-registratie is voor gepromoveerde Voedingswetenschappers, voor de A-registratie is geen promotie vereist, wel een academische vooropleiding. De registratie als Voedingswetenschapper B gebeurt bij de SMBWO (Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker, zie lidmaatschap).

Registratie-eisen voor Voedingswetenschapper A of B

Klik hier voor meer informatie over de NAV registratie-eisen (versie aug 2019). Indien je, als senior werkend in de voedingswetenschap, niet aan de eisen voldoet, neem dan contact op met het secretariaat. Die kan je een richtlijn geven over hoe een portfolio aangeleverd kan worden.

Procedure

  • Lees goed de registratie-eisen door en neem indien nodig contact op met een opleider of het secretariaat
  • Vul de Word formulieren in (let op: er zijn aparte formulieren voor de A en B registratie, zie onder)
  • Lees de NAV Gedragscode door en geef op het formulier aan of je dit ondertekent
  • Scan de benodigde papieren in als jpg en plak deze in het Word-formulier
  • Sla op als één pdf (vink aan: Minimale grootte: online publiceren)
  • Zorg dat alles compleet is: onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
  • Indien je aanvraag een voorgenomen opleidingsprogramma betreft, maak dan per onderdeel onderscheid tussen reeds ‘afgeronde’ en ‘voorgenomen’ opleidingsactiviteiten.
  • Stuur je aanvraag digitaal in (e-mail). Zorg er dan voor dat de aanvraag en alle bijlages gezamenlijk in één enkele pdf staan.

Formulieren

Formulier Registratie A in word-format (versie jan 2021)
Formulier Registratie B in word-format (versie jan 2021)

Secretariaat

Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
T.a.v. dr. ir. Roelinka Broekhuizen
info@voedingsacademie.nl