Registratie

Algemeen

U kunt zich registreren bij de NAV als ‘Wetenschappelijk Voedingskundige’ A of B. De B-registratie is voor gepromoveerde Voedingskundigen, voor de A-registratie is geen promotie vereist, wel een academische vooropleiding. De registratie als Wetenschappelijk Voedingskundige B gebeurt bij de SMBWO (Stichting voor opleiding tot Medisch-Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker, zie lidmaatschap).

Registratie-eisen voor ‘Wetenschappelijk Voedingskundige’ A of B

Klik hier voor meer informatie over de NAV registratie-eisen (versie aug 2019). Indien u, als senior werkend in de voedingswetenschap, niet aan de eisen voldoet, neem dan contact op met het secretariaat. Die kan u een richtlijn geven over hoe een portfolio aangeleverd kan worden.

Procedure

  • Lees goed de registratie-eisen door en neem indien nodig contact op met een opleider of het secretariaat
  • Vul de Word formulieren in (let op: er zijn aparte formulieren voor de A en B registratie, zie onder)
  • Lees de NAV Gedragscode door en geef op het formulier aan of u dit ondertekent
  • Scan de benodigde papieren in als jpg en plak deze in het Word-formulier
  • Sla op als één pdf (vink aan: Minimale grootte: online publiceren)
  • Zorg dat alles compleet is: onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen
  • Indien uw aanvraag een voorgenomen opleidingsprogramma betreft, maak dan per onderdeel onderscheid tussen reeds ‘afgeronde’ en ‘voorgenomen’ opleidingsactiviteiten.
  • Stuur uw aanvraag digitaal in (e-mail). Zorgt u er dan voor dat de aanvraag en alle bijlages gezamenlijk in één enkele pdf staan.

Formulieren

Formulier Registratie A in word-format (versie jan 2021)
Formulier Registratie B in word-format (versie jan 2021)

Secretariaat

Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
T.a.v. dr. ir. R. Broekhuizen
Postbus 837
6800 AV Arnhem
info@voedingsacademie.nl