Lidmaatschap

Als je geïnteresseerd bent in een lidmaatschap van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen dien je de onderstaande informatie aandachtig door te lezen.

Bij de oprichting heeft de NAV besloten dat het lidmaatschap van de NAV gekoppeld moet worden aan een registratie tot wetenschappelijk onderzoeker voedingswetenschappen. Er zijn twee niveaus van registratie: A en B. De A registratie wordt geheel verzorgd door de NAV, de B registratie is gekoppeld aan een erkenning door de Stichting Medisch Biologisch Wetenschappelijk Onderzoeker (SMBWO). Deze laatste registratie accepteert alleen gepromoveerde wetenschappers en heeft daarvoor een aparte procedure. De eisen die gesteld worden bij de A registratie zijn vrijwel identiek aan die van B met uitzondering van de paragraaf ‘wetenschappelijke promotie’. Voor de NAV zijn de geregistreerde leden dan ook gelijkwaardig.

Je kan het SMBWO reglement hier downloaden.
Klik hier voor meer informatie over de NAV registratie-eisen (versie augustus 2019).

Procedures en aanmeldformulieren

De procedures en aanmeldformulieren zijn te vinden op deze website (zie onder submenu registratie). Wij vragen je vriendelijk één van beide formulieren in te vullen en voorzien van relevante bijlagen.

Je kunt je aanvraag elektronisch in dienen per e-mail. Zorg er dan voor dat de aanvraag met alle bijlage gezamenlijk in één enkele pdf staat. Dit kan je doen door

  • het word-formulier in te vullen,
  • de bijlages in te scannen als jpg en in het word-formulier te plakken
  • op te slaan als pdf (vink aan “Minimale grootte, online publiceren”)

Als je vragen hebt kan je contact met ons opnemen via info@voedingsacademie.nl

Becoming a member

The language used in NAV meetings is usually Dutch, although occasionally English is used too. If you want to become a member and you do not speak Dutch, please contact the secretariat

Registratiecommissie (CTB)

De registratie zal worden behandeld door de Commissie van Toezicht en Beoordeling (CTB). Deze commissie bestaat uit:

 • Ronald Mensink (voorzitter, Universiteit Maastricht)
 • Edith Feskens (Wageningen Universiteit)
 • Marjolein Visser (Vrije Universiteit Amsterdam)

Kosten en betaling

Registratiekosten (éénmalig):

 • A-registratie NAV: €35
 • B-registratie NAV: €35 plus €85 voor SMBWO (dit is gelijk aan kosten die de SMBWO bij de NAV in rekening brengt).

Contributie NAV (jaarlijks, per jaar op te zeggen vóór 1 december):

 • €104
 • Voedingswetenschappers die binnen één jaar na afstuderen of het behalen van hun doctorstitel (PhD) een registratie-aanvraag indienen hoeven in het jaar van lid worden géén contributie en geen registratiekosten te betalen. Daarna is de jaarlijkse contributie €104.

Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u (indien van toepassing) een factuur om genoemde kosten te voldoen.

Gedragscode

De leden van de NAV zijn geacht zich aan de gedragscode van de NAV te houden. Deze gedragscode kunt u hier downloaden. In de registratie-formulieren kunt u dit aangeven.

Opzegging lidmaatschap

Het NAV lidmaatschap is per jaar. Indien je het lidmaatschap vanaf het volgende jaar op wilt zeggen kan dit door vóór 1 december een email te sturen naar het Secretariaat van de NAV.

Gedurende het kalenderjaar opzeggen betekent dat de contributie van dat jaar nog wel verschuldigd is in verband met de begroting van het desbetreffende lopende jaar.