Internationale samenwerking

FENS
De Federation of European Nutrition Societies (FENS) is een federatie van 25 Europese Voedingskundige verenigingen. Elke vereniging representeert één land in Europa. De Federatie is opgericht om de ontwikkeling van voedingswetenschappen en onderwijs te stimuleren. Door het organiseren van bijeenkomsten, discussies, uitwisselingen van informatie en andere geschikte middelen draagt de FENS bij aan de opleiding van Voedingswetenschappers. De belangrijkste FENS bijeenkomst is de European Nutrition Conference welke elke 4 jaar wordt georganiseerd. http://fensnutrition.eu/ 

De NAV is lid van de FENS en heeft stemrecht. Contactpersoon vanuit de NAV: Roelinka Broekhuizen

IUNS 
De International Union of Nutrition Societies (IUNS) is een organisatie waar mondiaal Voedingskundige verenigingen bij zijn aangesloten. Elke vereniging representeert één land in de Wereld. De IUNS heeft tot doel vordering in de voedingswetenschappen te stimuleren door mondiaal samenwerking te stimuleren, de communicatie te bevorderen en de samenwerking tussen voedingswetenschappers te ondersteunen. Met het gebruik van van moderne communicatie technologie bevordert de IUNS de verspreiding van voedingswetenschappelijke informatie. www.iuns.org

De NAV is lid van de IUNS en heeft stemrecht. Contactpersoon vanuit de NAV: Roelinka Broekhuizen