Gedragscode

De NAV Gedragscode.

De NAV vindt het belangrijk dat haar leden handelen volgens de principes van integriteit zoals verwoord in de gedragscode. Deze gedragscode gaat over wetenschappelijke integriteit en is gebaseerd op andere gedragscodes zoals die van de KNAW in samenwerking met andere wetenschapsinstituten.

Ook wil de NAV blijvend wetenschappelijk integer handelen bij haar leden onder de aandacht brengen en doet dit door middel van een integriteitscommissie. De integriteitscommissie wil zich onder meer inzetten voor transparantie van de NAV-leden naar de samenleving.

Daarnaast heeft de NAV vertrouwenspersonen aangesteld.

Aan dit alles ligt de gedragscode ten grondslag. Deze wordt iedere 5 jaar geëvalueerd.

NAV gedragscode downloaden.

De code is vastgesteld in de ALV van 8 maart 2022.
De code is bindend voor elk NAV-lid.