Gedragscode

De NAV heeft een Gedragscode.

NAV gedragscode downloaden.

De code is vastgesteld in de ALV van 8 maart 2007.
De code is bindend voor elk NAV-lid.

Vertrouwenspersonen

Indien een NAV-lid bij zijn/haar beroepsuitoefening in conflict dreigt te komen met de gedragscode, kan een beroep worden gedaan op onderstaande vertrouwenspersonen om te bemiddelen en/of de legitimiteit van zijn/haar bezwaren te laten toetsen.

  1. Wija van Staveren
    Wija.vanStaveren@wur.nl
    Tel.: 0317-482533
  2. Onno Korver
    O.Korver@inter.nl.net
    Tel.: 010-2141891