Academie

De Academie, opgericht medio 2003, is een platform van wetenschappelijk opgeleide voedingskundigen in Nederland en voorziet afgaande op de snelle groei in een duidelijke behoefte.

De Academie streeft naar een verdere verbetering van de kwaliteit van de toegepaste en fundamentele voedingswetenschappen, het bevorderen van de multi-disciplinaire samenwerking en de verbreding van de (inter)nationale contacten op het vakgebied.

Gezien het grote belang van voeding voor de volksgezondheid, beoogt de Academie een gezaghebbende inbreng te krijgen bij overheid, bedrijfsleven, subsidie-instellingen, consumenten-organisaties en andere partijen op voedingsgebied.

De website biedt u nadere informatie over de diverse activiteiten van de Academie, inclusief de procedure tot registratie van voedingskundige. De website fungeert tevens als interactief medium voor vragen, opinies en discussies.

Met vriendelijke groet,

Prof. Dr. Jessica Kiefte
Voorzitter NAV bestuur

Het NAV netwerk

De leden van de NAV werken op hele diverse plekken; bijvoorbeeld onderwijs (universiteiten en hogescholen), klinieken, onderzoeksinstituten, levensmiddelenbedrijven, en nog vele anderen zoals de overheid, MKB’s, collectebusfondsen, voorlichting. Onderstaande animatie geeft het netwerk van de NAV weer:

netwerkanimatie