Auteursarchief: roelinkabroekhuizen

Janette de Goede wint de NAV publicatieprijs 2021-2022

Op 22 november jl is de eerste prijs van de NAV publicatieprijs 2022 (publicatiejaar 2021) uitgereikt aan Janette de Goede met het artikel: “Alcohol and Brain Development in Adolescents and Young Adults: A Systematic Review of the Literature and Advisory Report of the Health Council of the Netherlands

Dit review van de Gezondheidsraad over het effect van alcoholgebruik op de hersenen bij jongeren is zeker niet het eerste review naar dit onderwerp, maar wel uniek omdat systematische reviews van longitudinaal onderzoek ontbraken. Het is methodologisch van belang dat verbanden in theorie twee kanten op kunnen gaan: heeft alcohol bijvoorbeeld effect op de hersenstructuur? Of kunnen ‘de hersenen’ alcoholgebruik voorspellen? Om dit te ontrafelen is het samenvatten van longitudinaal onderzoek van belang. Een ander uniek aspect aan dit review is dat het breed naar ‘de hersenen’ kijkt: zowel naar hersenstructuur (grijze stof, witte stof), als hersenfunctie/activiteit kijkt, maar ook naar cognitieve functie, schoolprestaties en problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd.
De uitkomsten van deze brede evaluatie waren dat alcoholgebruik door adolescenten en jongvolwassenen mogelijk een negatief effect kan hebben op de hersenontwikkeling (grijze stof) en op het risico op problematisch alcoholgebruik op latere leeftijd. De verbanden met witte stof, hersenactiviteit, cognitieve functie en schoolprestaties waren minder duidelijk of er was te weinig onderzoek beschikbaar.
Het review, gepubliceerd in Advances of Nutrition, vormt de wetenschappelijke basis voor het Gezondheidsraad advies ‘Alcohol en hersenontwikkeling bij jongeren’. De toenmalig staatssecretaris heeft zich persoonlijk laten bijpraten over de resultaten en zag de uitkomsten als bevestiging van zijn alcoholbeleid, zoals NIX18.

2e prijs

Op de tweede plek was geëindigd Yvonne Willemsen met het artikel: “Do breastfeeding history and diet quality predict inhibitory control at preschool age?”

Volledige referenties:

De jury bestond dit jaar uit

 • Ronald Mensink (voorzitter) (Maastricht University)
 • Jessica Kiefte (LUMC)
 • Peter Zock (consultant)
 • Ingeborg Brouwer (VU)
 • Lydia Afman (WUR)
 • Edith Feskens (WUR)

NAV What’s App groep

We willen een What’s App groep oprichten voor alle NAV leden die dit willen. Zo kan je nuttige informatie met elkaar delen of bijv op een congres inventariseren wie er van de NAV allemaal zijn.

Mocht je hier aan mee willen doen, stuur dan je mobiele nummer naar Roelinka, zodat zij je kan toevoegen.


Do’s en Don’ts voor NAV Whatsapp groep

De NAV Whatsapp groep is facultatief: als je het leuk vindt kan je je hiervoor aanmelden bij Roelinka. Er zullen geen essentiële dingen worden gedeeld die niet ook via de nieuwbrief worden gecommuniceerd.

Voor de meesten zal het handig zijn om de groep te dempen (klik op de groepsnaam, dan kom je bij instellingen, alwaar je demp kan aanzetten).

Aangezien we denken dat het een grote groep zal worden, willen we een paar spelregels met elkaar overleggen:

Gebruik deze WA groep voor nuttige informatie over de voedingswetenschap.

Voorbeelden zijn:

 • (groot) nieuws of boeiende reportages in de media
 • Congressen en lezingen (ook om te inventariseren wie waar naar toe gaat)
 • Activiteiten van NAV
 • Vacatures
 • Promoties en inaugurele redes

Gebruik deze WA groep niet voor grappen, stickers etc. Met een groep van >100 mensen loopt dat al gauw uit de hand.

Geef korte reacties, geen inhoudelijke discussies: doe dit via persoonlijke berichten

Informerend, zendend. Je hoeft geen reactie te geven op een opmerking. Gebruik het als een soort prikbord “ik ga naar Japan, stuur me een bericht als je hiervoor in een aparte appgroep wilt”

Inez Trouwborst wins Foppe ten Hoor price 2022

During the Nutritional Science Days on October 6th 2026, Inez Trouwborst of Maastricht University won the Foppe ten Hoor price 2022. The title of her presentation was: “Precision nutrition by modulating dietary macronutrients according to tissue-specific insulin resistance phenotypes improves cardiometabolic health: the randomized PERSON study“.

 

The runners up of the competition were:
Kevin Nijssen (Maastricht University): “Longer-term mixed nut consumption improves brain function and memory: Results of a randomized, controlled, crossover trial in older adults.” and Josine Stuber (Amsterdam UMC): “Real-life effects of nudging and pricing strategies in the supermarket to promote healthy diets: the Supreme Nudge parallel cluster-randomized controlled trial.

Persbericht NAV Publiekslezing 2 juni 2022: ‘Het is nodig om minder vlees te eten, maar niet iedereen hoeft vegetariër te worden’

Persbericht van de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV)

‘Het is nodig om minder vlees te eten, maar niet iedereen hoeft vegetariër te worden’

In 2050 zijn er 10 miljard mensen op aarde. Als er niets verandert in het huidige voedselsysteem, dan is er niet genoeg voeding voor iedereen. Dat doemscenario schetste prof. dr. ir. Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze gaf haar wetenschappelijke visie op gezonde en duurzame voeding tijdens de publiekslezing “Gezonde voeding voor een gezonde planeet”, die de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen (NAV) op 2 juni 2022 in Driebergen organiseerde. Brouwer heeft ook goed nieuws: ‘Het probleem zit in voeding, maar voeding is ook de oplossing. Het is mogelijk om het voedingspatroon zodanig te veranderen dat gezondheid en duurzaamheid tegelijkertijd verbeteren.’  In de praktijk betekent dat vooral minder dierlijke en meer plantaardige voedingsmiddelen eten. Toch hoeven we volgens Brouwer niet allemaal vegetariër te worden.

De belangrijkste oorzaak van de crisis in ons voedselsysteem is volgens Brouwer de enorme toename van de wereldbevolking, die sinds 1970 is verdubbeld. De voedselproductie neemt weliswaar ook toe, maar kan dit tempo niet bijbenen. Brouwer: ‘Ik schat dat er vanaf ongeveer 2030 niet meer voldoende calorieën worden geproduceerd om iedereen te voeden. Nu worden er nog genoeg calorieën geproduceerd, maar is alleen de verdeling over de wereld oneerlijk: in Noord-Amerika zijn er gemiddeld zo’n 1.000 kcal per persoon per dag meer beschikbaar dan in Afrika. Dit heeft als schrijnende gevolg dat een deel van de wereldbevolking ondervoed is en een ander deel zoveel calorieën binnenkrijgt dat men er ziek van wordt.’

Minder keuzemogelijkheden door afname biodiversiteit

Een ander groot probleem is de enorme overexploitatie van de aarde, waarbij Nederland het volgens Brouwer slecht doet. De Earth Overshoot Day – de dag waarop zoveel hulpbronnen verbruikt zijn als de aarde in 1 jaar kan regenereren – lag voor de hele wereld in 2021 gemiddeld op 29 juli, maar in Nederland al op 27 april. Brouwer: ‘Relatief gezien verbruiken we in Nederland ruim 3 aardes.’ Volgens Brouwer legt de productie van voedsel een enorm beslag op het milieu. Zo zijn landbouw en veeteelt wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 80% van het verlies van bossen en 70% van het verbruik van het beschikbare water. Ook de afname van biodiversiteit is een groot probleem. Volgens de FAO zijn er nu nog maar ongeveer 30 plantensoorten die 95% van de kilocalorieën wereldwijd leveren. Brouwer: ‘We merken er nu nog niet zoveel van, maar het maakt het systeem kwetsbaar. In de toekomst kan dat leiden tot minder keuzemogelijkheden, zoals je nu al ziet ontstaan met het tekort aan zonnebloemolie en tarwe door de oorlog in Oekraïne, en een tekort aan hazelnoten door een lagere productie in Turkije.’

Voedselverspilling verminderen kost weinig, maar levert ook weinig op

Gelukkig had Brouwer ook goed nieuws voor de circa 100 deelnemers in Driebergen en de circa 60 deelnemers die de lezing online volgden: ‘Het tij is nog te keren, maar dan moet het voedselsysteem wel snel duurzamer worden. Vegetariër hoeven we niet allemaal te worden, onder meer omdat niet alle grond geschikt is om plantaardige voedingsmiddelen op te verbouwen. Maar zolang er nog mensen zijn die te veel vlees eten, is het een goede tegenhanger dat er ook mensen zijn die vegetarisch of veganistisch eten.’ Verder is volgens haar winst te behalen door duurzamer met kunstmest om te gaan en voedsel zorgvuldiger te produceren met respect voor dierenwelzijn en biodiversiteit. Over verminderen van voedselverspilling zegt Brouwer: ‘De milieuwinst is niet zo heel groot, maar er zitten ook geen nadelen aan.’

Gezonde en duurzame voeding gaan meestal hand in hand, maar niet altijd

Bij het verbeteren van onze voedselconsumptie is er echt sprake van een win-winsituatie. Brouwer: ‘Als mensen vanwege het milieu minder dierlijke en meer plantaardige producten gaan eten, dan heeft dat ook gunstige effecten op de gezondheid.’ Toch gaan gezondheid en duurzaamheid niet altijd hand in hand. Brouwer somde op: ‘Noten zijn goed voor de gezondheid, maar voor de productie is veel water nodig. Vis heeft veel gezondheidsvoordelen, maar overbevissing is een probleem. En voedingsmiddelen met veel suikers, zoals frisdrank en koekjes, zijn slecht voor de gezondheid, maar hebben een lage milieu-impact.’ Ook dierenwelzijn en duurzaamheid botsen soms. Brouwer: ‘Meer ruimte voor dieren betekent ook meer landgebruik.’ Maar deze uitzonderingen daargelaten benadrukte Brouwer: ‘Een gezonde voeding is in grote lijnen ook een duurzame voeding.’ Aan het einde van haar lezing gaf ze daarom adviezen hoe mensen zelf duurzamer en gezonder kunnen eten.

Duurzame en gezonde voedingsadviezen van prof. Ingeborg Brouwer

 • Eet minder dierlijk, meer plantaardig voedsel
 • Eet niet meer dan je nodig hebt
 • Eet vis die niet overbevist wordt
 • Eet gevarieerd, indien mogelijk lokaal en seizoensgebonden
 • Verspil zo min mogelijk

Deze lezing is mede mogelijk gemaakt met subsidie van het KLV fonds.

———————————————————————————

Noot voor de redactie

De lezing is uitgesproken op persoonlijke titel op uitnodiging van de NAV.

Download bijlagen:

Ingeborg Brouwer (website) (1968) is hoogleraar Voeding voor Gezond Leven bij de afdeling Gezondheidswetenschappen en onderzoeksinstituut Amsterdam Public Health (APH), Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland en is momenteel hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen.

Ingeborg Brouwer heeft Humane Voeding gestudeerd aan Wageningen Universiteit en is geregistreerd als voedingswetenschapper bij de Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen. Ze promoveerde in 1999 in de medische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nederland. Haar promotieonderzoek was gericht op de effecten van foliumzuur en folaat op homocysteïne.

Sinds 2006 is zij in vaste dienst bij de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op effecten van voeding op gezondheid en duurzaamheid.

Momenteel is zij hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit. Daarnaast is zij bestuurslid van het Talma Instituut en lid van de Programmacommissie van het HBCD-programma van onderzoeksinstituut APH. Ze heeft meer dan 180 wetenschappelijke publicaties, waaronder papers in internationale high-impact peer-reviewed tijdschriften, boekhoofdstukken, recensies en uitgenodigde commentaren.

De NAV is een Platform van ruim 330 geregistreerde wetenschappelijk opgeleide Voedingswetenschappers in Nederland. Het biedt de gelegenheid aan haar leden uit verschillende sectoren (kennisinstellingen, overheid, industrie, NGO’s) kennis uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen op het gebied van voeding en gezondheid. De NAV wil ook niet-leden de gelegenheid geven mee te discussiëren. Daartoe organiseert zij o.a. één keer per jaar een publiekslezing waarin een actueel voedingsvraagstuk centraal staat.

Persbericht is geschreven door Angela Severs, Scriptum Communicatie over voeding en gezondheid.

www.voedingsacademie.nl | T: 06 5083 5993 │E: info@voedingsacademie.nl

 

Gratis kennis maken met NAV?

Wil jij jezelf professioneel ontwikkelen en ons helpen om de kwaliteit van de voedingswetenschap te verbeteren? Als pas afgestudeerde MScer en als eerstejaars PhDer kun je één jaar gratis kennis maken met de NAV.

Je hebt dan toegang tot al onze bijeenkomsten, workshops en lezingen. Zo vergroot je jouw netwerk en leer je jouw collega’s kennen. De spelregels zijn simpel: check of je voldoet aan de registratie-eisen en stuur je registratie-aanvraag binnen 1 jaar na afstuderen naar info@voedingsacademie.nl. Als jouw aanvraag is goedgekeurd, ben je 1 jaar gratis lid (normaal €97,50 per jaar) en hoef je geen registratie-kosten te betalen. Zien we jou straks op de volgende meeting?

Ellen van Dongen wint de NAV publicatieprijs 2020-2021

Op 30 november jl is de eerste prijs van de NAV publicatieprijs 2021 (publicatiejaar 2020) uitgereikt aan Ellen van Dongen met het artikel: “Effectiveness of a Diet and Resistance Exercise Intervention on Muscle Health in Older Adults: ProMuscle in Practice.”

Dit artikel in JAMDA beschrijft als een van de eersten de effectiviteit van een gecombineerde voeding- en beweeginterventie voor ouderen uitgevoerd in de Nederlandse zorgpraktijk. ProMuscle in Practice is een innovatieve interventie die vanuit de onderzoeksetting is aangepast om in de praktijk uitvoerbaar te zijn. In dit programma krijgen zelfstandig wonende ouderen professionele begeleiding bij het verhogen van de eiwitinname via reguliere voedingsmiddelen (diëtist) en bij het uitvoeren van progressieve krachttraining (fysiotherapeut). De (kosten)effectiviteit en implementatie van ProMuscle in Practice zijn in een multicenter Randomized Controlled Trial onderzocht, in samenwerking met praktijkorganisaties. Dit artikel is een goed uitgevoerde gerandomiseerde studie naar het effect van een multi-component interventie op spiergezondheid bij ouderen. De studie laat zien hoe verlies van spierfunctie bij ouderen in de praktijk aangepakt zou kunnen worden.

De jury bestond dit jaar uit

Ronald Mensink (voorzitter) (Maastricht University)
Jessica Kiefte (LUMC)
Peter Zock (consultant)
Ingeborg Brouwer (VU)
Lydia Afman (WUR)
Edith Feskens (WUR)

Procedure

Elk jurylid had onafhankelijk van elkaar de artikelen gescoord op voedingskundig gehalte, kwaliteit, wetenschappelijke impact en maatschappelijke impact. Indien een jurylid betrokken was bij de totstandkoming van het artikel heeft het desbetreffende jurylid geen beoordeling ingevuld. De jury heeft de drie beste inzendingen geïdentificeerd en deze nummers 1, 2 en 3 uitgenodigd om elk na het najaarsforum op 30 november hun artikel kort te presenteren.

2e en 3e prijs

Op de tweede plek was geëindigd Laura van der Velde: “The interplay between fast-food outlet exposure, household food insecurity and diet quality in disadvantaged districts”. Judith Neter met het artikel “Improving the dietary quality of food parcels leads to improved dietary intake in Dutch food bank recipients—effects of a randomized controlled trial” was geëindigd op de derde plek.

Volledige referenties:

 

Genomineerden NAV publicatieprijs 2020/2021 bekend

De genomineerden voor de NAV publicatieprijs 2020/2021 zijn bekend!

Op alfabetische volgorde (achternaam):

Op dinsdag 30 november zullen de genomineerden na het najaarsforum een korte pitch houden over hun artikel. Daarna zal bekend worden gemaakt wie dit jaar heeft gewonnen.

Desiree Lucassen wins Foppe ten Hoor price 2021

During the online Nutritional Science Day on October 7th 2021, Desiree Lucassen of Wageningen University and Research won the Foppe ten Hoor price 2021. The title of her presentation was: “Development and evaluation of an innovative 2-hour recall smartphone app for (near) real-time dietary assessment”.

 

 

The runner up of the competition was: Alessandra Grasso (VU): “Effect of personalized dietary advice to increase protein intake on food consumption and the environmental impact of the diet in community-dwelling older adults: results from the PROMISS trial”

The third place went to Yuchan Mou (Erasmus MC): “Feeding the brain: Associations of dietary patterns in pregnancy and childhood with child brain development”