Voorjaarsforum 2024

Symposium Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s)

Organisatie: Engagementcommissie Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen.

Achtergrond

De gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s) richten zich op het aanleren van een gezonde leefstijl bij mensen met gewichts-gerelateerde gezondheidsrisico’s om een gezonder gewicht te bereiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan gezonde voeding, voldoende beweging, slaap en het beperken van stress. GLI’s worden sinds 2019 onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Momenteel zijn er in Nederland 7 erkende GLI’s die vergoed worden vanuit de basisverzekering, te weten: 

  1. Samen Sportief in Beweging 
  2. De Beweegkuur 
  3. SLIMMER 
  4. CooL 
  5. X-Fitt GLI 
  6. Keer Diabetes2 Om 
  7. Keer Diabetes2 Om-GLI online

De behandeling van al deze programma’s duurt maximaal een jaar, waarna er een onderhoudsfase volgt. De totale duur van het programma dat vergoed wordt is twee jaar.  

Sinds 2019 volgden ruim 82 duizend mensen (een verdubbeling sinds mei 2022) een GLI-programma of hebben dat gedaan. Het RIVM publiceerde recent de Jaarrapportage monitor gecombineerde leefstijl interventie (GLI) 2023. De resultaten van dit rapport laten zien dat aan het einde van de behandelfase deelnemers gem. 4 kilo (3,6 procent) zijn afgevallen, dat hun BMI met 1,4 punt  daalde en de buikomvang afnam met 4,5 cm. Het doel van de GLI behandelingen is 5 procent of meer gewichtsverlies na één jaar behandeling. De resultaten van het RIVM rapport laten zien dat een derde van de GLI-deelnemers dit doel heeft bereikt aan het einde van de behandelfase. Maar ook minder gewichtsverlies of een stabiel gewicht verbetert de gezondheid al, omdat het de kans op diabetes type 2 of slijtage aan de knie verkleint. Dit was bij 83 procent van de GLI-deelnemers het geval. Deelnemers vinden na de behandelfase hun kwaliteit van leven flink verbeterd in vergelijking met de periode voor de GLI. De gemiddelde score die deelnemers aan hun kwaliteit van leven gaven nam toe met 7,5 punten op een schaal van 0 tot 100. Bij deelnemers die 5 procent of meer van het gewicht verloren, nam de kwaliteit van leven nog meer toe (11,3 punten). Bij deelnemers met een kleinere gewichtsafname was dat wat lager (5,7 punten).  

De resultaten van de GLI zijn hoopvol. In de praktijk blijken er echter nog veel vragen te leven over de implementatie van de GLI’s zoal recent beschreven in een ZonMw rapportage over de implementatie van de GLI’s. Zaken zoals netwerkvorming, contractering en financiering, communicatie, verbreding van de GLI en borging staan nog vaak ter discussie. Daarnaast staan de obesitasontwikkelingen in andere gebieden ook niet stil en kan dit ook gevolgen hebben voor de implementatie van de GLI’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de rol van de voedingsindustrie of de komst van nieuwe obesitasmedicijnen, zoals semaglutide, tirzepatide en retatrutide. Betekent dit het einde van de obesitas epidemie?   

Programma

Symposiumvoorzitters: prof. dr. Marianne Geleijnse en emeritus prof. dr. Gert Jan Hiddink.
Presentaties van het symposium

14.00- 14.10 uur Welkom en Introductie Voorzitters
14.10- 14.50 uur Presentatie COOL WUR Nicole Philippens en Ester Janssen
PhD-studenten Universiteit Maastricht
14.50- 14.55 uur Brandende vragen
15.55- 15.35 uur De SLIMMER GLI Dr. Annemien Haverman
UHD Consumptie en gezonde leefstijl, Wageningen Universiteit
15.35- 15.40 uur Brandende vragen
15.40- 15.55 uur Pauze
15.55– 16.25 uur Hoe cruciaal is de verwijzende rol van de huisarts? Prof. dr. Pim Assendelft
Public Health and primary care, Radboudumc
16.25– 17.05 uur Hoe kan de implementatie van Gecombineerde Leefstijl Interventies (GLI’s) in de breedste zin van het woord verbeterd worden? Prof. dr. Hanno Pijl
Interne Geneeskunde, LUMC
17.05- 17.40 uur Interactieve Paneldiscussie aan de hand van provocerende stellingen met de sprekers
17.40- 17.45 uur Dankzegging en sluiting
Napraten met een drankje

Locatie: Impulse gebouw Campus Wageningen Universiteit, zaal NCountR

Aanmelden: secretariaat NAV

 

Presentatie Start Symposium Gecombineerde Leefstijl Interventies

Date: 26-03-2024 - 26-03-2024
Time: 14:00 - 18:00
Location: Impulse, Wageningen University
Address: City: Wageningen
Country: Netherlands
Location URL: