Voorjaarsforum 2021

Op 17 maart zal online het volgende voedingsforum plaats vinden van 15-17h.

Het thema van het Voorjaarsforum 2021 is wetenschappelijke integriteit.

Voor ons als NAV-leden is dit onderwerp vanzelfsprekend van belang en het is daarnaast ook een onderwerp dat in de samenleving breed in de belangstelling staat. Je hoort regelmatig dingen als ‘voedingswetenschappers zijn niet onafhankelijk ‘of ‘voedingswetenschappers laten de oren hangen naar… ‘ , actuele thema’s die vragen om alertheid en transparantie bij ons allen. Voor de NAV is het van belang hier een goed doordacht beleid op te voeren. Dit valt samen met de herziening van de gedragscode die volgens de statuten sowieso aan de orde was.

Deze thema’s zijn niet alleen relevant in de externe profilering maar intern geeft het ons ook de mogelijkheid elkaar aan te spreken op bepaalde rollen of uitingen die vragen oproepen. We kunnen extreem goede wetenschappers zijn en goede data aanleveren maar als we niet worden geloofd omdat er wordt getwijfeld aan de integriteit van de wetenschappers die de data produceren, heeft ons vakgebied minder waarde en dragen we minder bij aan het maatschappelijke debat. Verschillende interessante sprekers zullen hier tijdens het Voorjaarsforum aandacht aan besteden en via een aantal cases willen we hier eens met elkaar over van gedachten wisselen.

Programma:

15h: inleiding vanuit Voorzitter NAV
15:15h: inleiding vanuit de gedragscode commissie
15.30h: ervaringen vanuit de hoogleraar – Marianne Geleijnse (WUR)
15:50h: Casuïstiek o.l.v. Astrid Mars (WUR)
16:00h: pauze
16:10h: breakout sessies
16:25h: Terugkoppeling casuïstiek
16:45h: netwerken

Date: 17-03-2021 - 17-03-2021
Time: 15:00 - 17:00
Location: Online (Zoom)
Address: City: Country: Netherlands
Location URL: