Voorjaarsforum 2019

Dit forum is een NAV ledenactiviteit.

Integriteit van de voedingswetenschap: geldstromen, beeldvorming en betekenis voor de NAV

“Wiens brood men eet, diens woord men spreekt…” In hoeverre gaat dat op voor de voedingswetenschap? En hoe moeten we daar als voedingswetenschappers op een integere manier mee omgaan? En in hoeverre beinvloedt het ons in het uitvoeren van onze taak en het bereiken van ons doel als NAV? Vragen waarover we graag in debat gaan tijdens het voorjaarsforum op 28 maart.

Veel voedingswetenschappers ontvangen subsidie van bedrijven. Ook de NAV ontvangt ongeveer de helft van haar financiering van private sponsors. De andere helft bestaat uit het lidmaatschapsgeld. De beeldvorming hierover is regelmatig onderwerp van gesprek in het bestuur, met name omdat er partijen zijn die de NAV graag een actievere rol zien spelen in het maatschappelijke debat en omdat de publieke beeldvorming van voedingswetenschap niet altijd positief is.

Een aantal jaren geleden is een enquête gehouden onder de leden ten aanzien van ons financieringsbeleid en op basis daarvan is destijds gekozen om de huidige bijdrage van sponsorgelden te behouden. Het bestuur vindt het belangrijk om dit standpunt met enige regelmaat te evalueren en daarom is dit als thema gekozen voor het komende voorjaarsforum.

Tijdens het forum willen we bespreken wat de rol van de levensmiddelenindustrie betekent voor onze integriteit als voedingswetenschappers, de werkwijze van de NAV en de beeldvorming naar buiten. Hiertoe hebben we drie sprekers uitgenodigd die discussie zullen inleiden:

  • Martijn Katan: Voedingswetenschappers en bedrijven: wat is een veilige afstand?
  • Gerda Feunekes: Wat betekent dit voor de NAV vanuit het communicatieperspectief?
  • Karin van het Hof: Wat betekent dit voor de NAV vanuit het financieringsperspectief?

We willen alle leden van harte uitnodigen om deel te nemen aan de discussie. Als daar voldoende aanleiding voor is, zal het bestuur naast de nieuwe commissie Evaluatie Gedragscode ook een commissie opzetten om een nieuwe financieringsstructuur voor te stellen.

Programma 28 maart 2019

13:00-13:30h Welkom met koffie/thee
13:30-15:00h ALV
15:00-15:30h pauze
15:30-17:30h Voedingsforum: “Integriteit van de voedingswetenschap: geldstromen, beeldvorming en betekenis voor de NAV”
17.30-18.30h netwerkborrel

Date: 28-03-2019 - 28-03-2019
Time: 15:30 - 17:30
Location: Karel V
Address: Geertebolwerk 1
City: Utrecht
Country: Netherlands
Location URL: https://www.karelv.nl/locatie-contact/
Registration URL: register