Voorjaarsforum 2017

Op 21 maart 2017 vindt het voorjaarsforum 2017 plaats. Deze keer zal Nutrition in Transition het onderwerp zijn van debat. Dit forum is een NAV ledenactiviteit.

Programma 21 maart 2017:

13:00-13:30h Welkom met koffie
13:30-15:00h ALV (alleen voor NAV leden)
15:00-15:30h pauze
15:30-17:30h Voedingsforum: “Debat Nutrition in Transition” (alleen voor NAV leden)

 • Nutrition in Transition; waar komen we vandaan en waar willen we naar toe: prof.dr.ir. Edith Feskens (10 min)
 • Samenvatting van de workshop op 24 november 2016; Per “tafel” zullen een 2-tal discussie elementen naar voren worden gebracht in de vorm van 2 stellingen:
  o    Concepttafel: prof.dr. Gerjan Navis (10 min)
  o    Methodetafel:  prof. dr. Jogchum Plat (10 min)
  o    Wetenschapsbedrijf: dr. Jan Sikkema (tbc) (10  min)
  o    Interactie voedingswetenschap-maatschappij: dr. Theo Ockhuizen (10 min)
 • Actieve discussie n.a.v. stellingen door de mensen in de zaal (40 min):
  o    De deelnemers zal worden gevraagd om groepjes van ca. 10 mensen te vormen, daaruit snel een voorzitter te kiezen (mits de zaal dit toelaat, anders zullen we het interactieve op een andere manier organiseren: in het programma dus vooralsnog opnemen als “actieve discussie naar aanleiding van diverse stellingen”
  o    Discussie over de geponeerde stellingen met de volgende algemene vragen:
  1. Wat zijn de “voor” en “tegen” argumenten t.a.v. de geponeerde stellingen
  2. Welke veranderingen hebben eventuele consequenties van de stellingen voor het toekomstige voedingsonderzoek (negatief en positief)
 • Terugrapportage, per groep 5 min.
 • Samenvatting van de voorzitter

17:30-18:30h  Uitnodiging voor een borrel: Network café (the Spot, Orion)

 

Geslaagde workshop VW2020 over toekomst voedingswetenschap

Hoe kan voedingswetenschappelijk onderzoek relevant en geloofwaardig blijven? De werkgroep Nutrition in Transition (NiT) bracht op donderdag 24 november 2016 veertig experts samen voor een brainstorm over deze vraag. Deelnemers kwamen uit academie, overheid en industrie. Ze bespraken hoe methoden, concepten, het wetenschapsbedrijf en de interactie moeten veranderen om de discipline toekomstbestendig te maken. De World Café werkwijze van de workshop leverde een intensieve uitwisseling op. Een verslag ervan is te vinden op www.nutritionintransition.nl. De werkgroep gebruikt de inzichten voor het smeden van nieuwe samenwerkingsvormen en onderzoeksprogramma’s. NAV verleende financiële ondersteuning aan VW2020, samen met de universiteiten van Groningen, Wageningen en Maastricht. De werkgroep NiT presenteert de resultaten van de workshop op het NAV Voorjaarsforum op 21 maart 2017.

Date: 21-03-2017 - 21-03-2017
Time: 15:00 - 17:30
Location: C417, Colloquiumruimte Forum, Wageningen Campus
Address: Gebouw 102 Droevendaalsesteeg 2
City: 6708 PB Wageningen
Country: Netherlands
Location URL: http://www.wur.nl/nl/locatie/Forum-gebouwnummer-102.htm