Voorjaarsforum 2015

NAV voorjaarsforum 2015: ‘Voeding, inflammatie en insulineresistentie’

Presentaties downloaden:

Programma 10 maart
13:00-13:30h Ontvangst met koffie
13:30-15:00h ALV (voor NAV leden)
15:00-15:30h Pauze
15:30-17:30h Voedingsforum: ‘Voeding, inflammatie en insulinerestentie’ (voor NAV leden)

  • Edith Feskens (Wageningen UR): inleidend overzicht van de huidige stand van zaken van onderzoek: Voeding – chronische Inflammatie
  • Peter Soeters (Maastricht University): insuline resistentie als normale respons op een abnormale leefstijl (gericht op de voeding)
  • Max Nieuwdorp (AMC): Effect van boterzuur op insulineresistentie (gericht op de voeding).

16:40-17:30 Discussie o.l.v. Edith Feskens
17:30-18:30h Borrel

Dit forum is een besloten forum, alleen voor NAV leden.

Date: 10-03-2015 - 10-03-2015
Time: 15:30 - 17:30
Location: Se7en
Address: Mariaplaats 7
City: Utrecht
Country: Netherlands
Location URL: http://www.sevenutrecht.nl/contact/route/