Publiekslezing 2024

Op 23 januari 2024 werd de NAV publiekslezing gehouden door
prof. dr. Marian de van der Schueren.

“Diëtetiek – verleden, heden en toekomst”

Voor NAV-leden zijn de slides en de presentatie nog te bekijken, bekijk ze hier.

De NAV Publiekslezing 2024 werd verzorgd door prof. dr. Marian de van der Schueren, lector Voeding, Diëtetiek en Leefstijl aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en bijzonder hoogleraar Diëtetiek aan de Wageningen Universiteit (Gefinancierd door de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten). De duale aanstelling bij deze twee onderzoeksinstituten biedt haar de fantastische mogelijkheid om praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek met elkaar te verbinden. 

PERSBERICHTEN

Nieuws voor Diëtisten

Achtergrond 

Haar onderzoek richt zich op evidence-based diëtetiek en het verder ontwikkelen van dit vakgebied door onderzoek naar effectiviteit van diëtistisch handelen. Daarbij is speciale aandacht voor de rol van voeding en diëtetiek bij de zieke en ouder wordende mens. 

Zij wil de diëtetiek naar een hoger plan brengen. Met data aantonen dat diëtistische ondersteuning (kosten)effectief is en dat de cliënt zich beter voelt. Het gaat daarbij om op de cliëntgerichte, individuele en innovatieve zorg. Door voedings- en dieetadviezen maximaal aan te laten sluiten bij de kennis en de mogelijkheden van de cliënt worden de resultaten van de behandeling geoptimaliseerd. 

Daarnaast ondersteunt zij diëtisten uit het werkveld bij het aanbieden van structuur voor gegevensverzameling. Zo kan op grotere schaal en voor meerdere ziektebeelden de meerwaarde van diëtistische ondersteuning worden aangetoond. 

Het verkrijgen of behouden van een goede leefstijl speelt een rol bij zowel het voorkomen als bij het behandelen van ziekte. Steeds vaker wordt een leefstijlinterventie aangeboden in interdisciplinair verband. Daarbij liggen ontwikkelkansen in het optimaliseren van samenwerking tussen (para)medici onderling en samenwerking met het sociale domein.  

Al deze aspecten zijn van belang in het licht van de toenemende druk en de betaalbaarheid van de zorg.

In de Publiekslezing zal zij ingaan op de ontwikkeling van het vakgebied diëtetiek, van de (voorheen) ondersteunende rol in de keuken tot de huidige paramedicus. Zij presenteert een overzicht van haar eigen onderzoek en geeft haar visie op de diëtist van de toekomst. 

U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de Publiekslezing
Programma
14:30 – 15:00 Ontvangst
15:00 – 17:00 Publiekslezing
17:00 – 18:00 Netwerkborrel

Aanmelden: Secretariaat NAV
Kosten: €25 (NAV-leden gratis)
Bewijs van deelname (2 SBU) wordt verstrekt.

De Publiekslezing wordt mede mogelijk gemaakt door de DCN en de NVD.

 

 

 

Date: 23-01-2024
Time: 15:00
Location: Antropia
Address: City: Zeist
Country: Netherlands
Location URL: