Publiekslezing 2019

NAV Publiekslezing 2019

Op 17 januari 2019 vindt de zevende NAV publiekslezing plaats. Dit jaar zal deze gehouden worden door prof. dr. Gerjan Navis (meer informatie). Gerjan Navis is internist-nefroloog in het UMCG en hoogleraar Experimentele nefrologie (2000) binnen de afdeling Inwendige Geneeskunde. Vanaf oktober 2015 bekleedt zij tevens de leerstoel Voeding in de Geneeskunde in het investeringsprogramma Nutrition & Health van de RUG.

De publiekslezing van prof Navis is getiteld:

Voeding en Geneeskunde: reinventing the dream team!

Zijn de voedingswetenschappen in crisis? Er is een sterke parallel met de uitdagingen waarvoor de geneeskunde zich gesteld ziet. Toekomstbestendige geneeskunde heeft de voedingswetenschappen nodig, en kan op haar beurt de voedingswetenschappen belangrijke innovatieve perspectieven bieden! Voeding en geneeskunde: het dream team!

Wij nodigen u van harte uit deze NAV publiekslezing bij te wonen. Deze zal plaatsvinden bij Antropia in Driebergen-Zeist en start om 14.30h.

Deze publiekslezing is gratis voor NAV leden en kost €15 voor niet NAV-leden.

Programma:

14:30 – 15:00: welkom met koffie en thee
15:00 – 17:00: publiekslezing
17:00 – 18:00: borrel en napraten
Locatie: Antropia, Driebergen. Route

JA, ik wil de publiekslezing bijwonen. Stuur email.
We vragen een bijdrage van €15 aan niet NAV-leden; voor NAV leden is de toegang gratis. Het aantal plekken is beperkt.


Jaarlijks organiseert de NAV in januari een publiekslezing waarin een actueel voedingsvraagstuk centraal staat om ook niet-leden de gelegenheid geven mee te discussiëren. Wij nodigen daartoe een prominent wetenschapper uit deze te verzorgen.

In 2018 heeft Martijn Katan een lezing gehouden over ” Hoe wordt voeding weer een wetenschap?”. In 2017 heeft Jaap Seidell een lans gebroken voor het gemakkelijker maken van de gezonde keuze. In 2016 heeft Prof Louise Fresco een inspirerende lezing verzorgd. In 2015 heeft Prof Daan Kromhout (NAV lid) de lezing gehouden over “Voedingsonderzoek op een tweesprong: Voedingsstoffen of voedingsmiddelen?”. In 2014 verzorgde prof Fred Brouns (Maastricht University) deze lezing met als onderwerp: “’Gezonde Voeding’ wie kan ik nog vertrouwen?”. De eerste publiekslezing in 2013 werd verzorgd door prof Frans Kok, getiteld: “Verslikken we ons in onze voeding?”.

Date: 17-01-2019 - 17-01-2019
Time: 14:30 - 18:00
Location: Antropia
Address: Hoofdstraat 8, 3972 LA
City: Driebergen-Zeist
Country: Netherlands
Location URL: https://www.antropia.nl/route/