Publiekslezing 2017

NAV Publiekslezing 2017: Prof Jaap Seidell

Op 12 januari 2017 heeft prof Jaap Seidell de vijfde NAV publiekslezing voor zijn rekening genomen.

Download hier

Zie ook het nieuwsbericht op deze site

Programma:

14:30 – 15:00: welkom met koffie en thee
15:00 – 17:00: publiekslezing
17:00 – 18:00: borrel en napraten
Locatie: Glazen Zaal in Den Haag. Route

Waarheen met de voedingswetenschap: stroomopwaarts of stroomafwaarts ?

Jaap SeidellBij veel voedingswetenschappers bestaat een groot vertrouwen in het idee dat voedingsgerelateerde gezondheidsschade in de toekomst uitgesteld of voorkomen kan worden door ‘personalized nutrition’. Ofwel, met voldoende inzicht in de biochemische routekaart van de mens is optimale gezondheid per individu te realiseren. Dit is een ‘stroomafwaartse’ benadering. Het is een soortgelijk idee als de biologische psychiatrie omarmde in de jaren zestig. Medicalisering van problemen van een zogeheten biochemische imbalans heeft in Nederland geleid tot 1 miljoen slikkers van antidepressiva. Het heeft ook geleid tot minder aandacht voor preventie van depressies. Bij hypertensie (4,5 miljoen gebruikers) en statines (1 miljoen) is dat ook het geval. Het lijkt op de aanpak van infectieziekten totdat de hygiënisten (zoals Samuel Sarphati in Amsterdam) in het midden van de 19e eeuw zich richten op de omstandigheden die de kans op ziekten bevorderden en niet op het individu. Zij voorzagen daarbij ook een krachtig en blijvende inzet van de overheid. Dit is een voorbeeld van ‘stroomopwaartse’ benadering.

Jaap Seidell bepleit in zijn lezing een versterking van een ‘hygiënistische’ benadering in de voedingswetenschap. Zijn conclusie is dat er meer te verwachten is van sociale experimenten dan van laboratoriumonderzoek.


Jaarlijks organiseert de NAV in januari een publiekslezing waarin een actueel voedingsvraagstuk centraal staat om ook niet-leden de gelegenheid geven mee te discussiëren. Wij nodigen daartoe een prominent wetenschapper uit deze te verzorgen.

In 2016 heeft Prof Louise Fresco een inspirerende lezing verzorgd. In 2015 heeft Prof Daan Kromhout (NAV lid) de lezing gehouden over “Voedingsonderzoek op een tweesprong: Voedingsstoffen of voedingsmiddelen?”.  In 2014 verzorgde prof Fred Brouns (Maastricht University) deze lezing met als onderwerp: “’Gezonde Voeding’ wie kan ik nog vertrouwen?”. De eerste publiekslezing in 2013 werd verzorgd door prof Frans Kok, getiteld: “Verslikken we ons in onze voeding?”.

Date: 12-01-2017 - 12-01-2017
Time: 14:30 - 18:00
Location: De Glazen Zaal
Address: Prinsessegracht 26
City: Den Haag
Country: Netherlands
Location URL: http://www.glazenzaal.nl/