NAV Publiekslezing 2022

Op 2 juni 2022 vindt de negende NAV publiekslezing plaats. Dit jaar zal deze gehouden worden door prof. dr. Ir. Ingeborg Brouwer (meer informatie). Ingeborg Brouwer is professor Voeding voor Gezond Leven bij de afdeling Gezondheidswetenschappen en het Amsterdam Public Health (APH) research instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is momenteel hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen.

De publiekslezing van professor Brouwer is getiteld:

Gezonde voeding voor een gezonde planeet

We willen graag lekker eten en voldoende keuze hebben, maar ook gezond blijven. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de aarde en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. In hoeverre bepalen de keuzes die we nu maken de gezondheid van onze planeet? Wat gebeurt er als we onze huidige voedingspatronen blijven vasthouden? Hoe zorgen we dat de generaties na ons ook nog gezond kunnen eten en voldoende keuze blijven houden? In de 2022 NAV-publiekslezing geeft Ingeborg Brouwer haar wetenschappelijke visie op gezonde en duurzame voeding.

Wij nodigen u van harte uit deze NAV publiekslezing bij te wonen. Deze zal plaatsvinden bij Antropia in Driebergen-Zeist en zal tevens digitaal bij te wonen zijn (hybride meeting). De lezing start om 15h.

Deze publiekslezing is gratis voor NAV leden en kost €15 voor niet NAV-leden.

Je kan je nog opgeven vóór 24 mei.

Deze lezing is mede mogelijk gemaakt door het KLV-fonds.


Dit jaar willen we de Publiekslezing afsluiten met niet alleen een borrel, maar ook met een barbecue! Deze BBQ zal geheel in lijn met de lezing worden georganiseerd (duurzaam – plant based). Alle NAV leden zijn van harte uitgenodigd om zich in te schrijven voor de facultatieve BBQ. De kosten om mee te BBQen zijn €35.

Wanneer: 2 juni, aansluitend aan de publiekslezing
Wie: NAV leden
Kosten: €35

Natuurlijk kan je je nog opgeven voor de publiekslezing voor 2 juni. In verband met de reservering willen we graag vóór 24 mei weten of je met de BBQ mee doen. Na 18 mei kan je je NIET meer opgeven voor de BBQ.

Indien je je al had opgegeven voor de Publiekslezing op 27 januari, krijgen we graag we een bevestiging of je op 2 juni ook aanwezig kan zijn. Indien we hiervan geen bevestiging ontvangen, gaan we er van uit dat je er niet bij kan zijn.


JA, ik wil de publiekslezing bijwonen. Stuur email.
We vragen een bijdrage van €15 aan niet NAV-leden; voor NAV leden is de toegang gratis.

Programma
14:30 – 15:00: welkom met koffie en thee
15:00 – 16:00: publiekslezing
16:00 – 17:00: vragen en discussie
17:00 – 18:00: borrel en napraten (ook online mogelijk)
18:00: BBQ
Locatie: Antropia, Driebergen-Zeist

De NAV (Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen) is een platform van ruim 320 geregistreerde voedingswetenschappers in Nederland. Het biedt de gelegenheid aan haar leden uit verschillende sectoren (kennisinstellingen, overheid, industrie, NGO’s) kennis uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen in voedingsland. De NAV wil ook niet-leden de gelegenheid geven mee te discussiëren. Daartoe nodigt zij o.a. één keer per jaar een prominent (voedings)wetenschapper uit die op persoonlijke titel een publiekslezing verzorgt waarin een actueel voedingsvraagstuk centraal staat.

Date: 02-06-2022 - 02-06-2022
Time: 14:30 - 18:00
Location: Antropia
Address: Hoofdstraat 8
City: Driebergen
Country: Netherlands
Location URL: https://www.antropia.nl/route/