NAV Publiekslezing 2022

Door de huidige Corona-maatregelen, hebben we de publiekslezing 2022 verzet van 27 januari naar 2 juni.

Op 2 juni 2022 vindt de negende NAV publiekslezing plaats. Dit jaar zal deze gehouden worden door prof. dr. Ir. Ingeborg Brouwer (meer informatie). Ingeborg Brouwer is professor Voeding voor Gezond Leven bij de afdeling Gezondheidswetenschappen en het Amsterdam Public Health (APH) research instituut van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze is momenteel hoofd van de afdeling Gezondheidswetenschappen.

De publiekslezing van professor Brouwer is getiteld:

Gezonde voeding voor een gezonde planeet

We willen graag lekker eten en voldoende keuze hebben, maar ook gezond blijven. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de aarde en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. In hoeverre bepalen de keuzes die we nu maken de gezondheid van onze planeet? Wat gebeurt er als we onze huidige voedingspatronen blijven vasthouden? Hoe zorgen we dat de generaties na ons ook nog gezond kunnen eten en voldoende keuze blijven houden? In de 2022 NAV-publiekslezing geeft Ingeborg Brouwer haar wetenschappelijke visie op gezonde en duurzame voeding.

Wij nodigen u van harte uit deze NAV publiekslezing bij te wonen. Deze zal plaatsvinden bij Antropia in Driebergen-Zeist en zal tevens digitaal bij te wonen zijn (hybride meeting). De lezing start om 14:30h.

Indien in verband met de Corona maatregelen de anderhalve meter moet worden aangehouden, kan het zijn dat je fysieke aanmelding wordt omgezet in een online aanmelding.

Deze publiekslezing is gratis voor NAV leden en kost €15 voor niet NAV-leden.


JA, ik wil de publiekslezing bijwonen. Stuur email.
We vragen een bijdrage van €15 aan niet NAV-leden; voor NAV leden is de toegang gratis. Het aantal plekken op locatie is beperkt. Voor de online meeting zijn er genoeg kaarten beschikbaar.

Programma
14:30 – 15:00: welkom met koffie en thee
15:00 – 16:00: publiekslezing
16:00 – 17:00: vragen en discussie
17:00 – 18:00: borrel en napraten (ook online mogelijk)
Locatie: Antropia, Driebergen-Zeist

De NAV (Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen) is een platform van ruim 320 geregistreerde voedingswetenschappers in Nederland. Het biedt de gelegenheid aan haar leden uit verschillende sectoren (kennisinstellingen, overheid, industrie, NGO’s) kennis uit te wisselen en te discussiëren over ontwikkelingen in voedingsland. De NAV wil ook niet-leden de gelegenheid geven mee te discussiëren. Daartoe nodigt zij o.a. één keer per jaar een prominent (voedings)wetenschapper uit die op persoonlijke titel een publiekslezing verzorgt waarin een actueel voedingsvraagstuk centraal staat.

Date: 02-06-2022 - 02-06-2022
Time: 14:30 - 18:00
Location: Antropia
Address: Hoofdstraat 8
City: Driebergen
Country: Netherlands
Location URL: https://www.antropia.nl/route/
Registration URL: register