NAV op locatie: Yakult

Op 9 mei 2017 zal de 6e NAV op locatie plaatsvinden bij Yakult in Almere.

Deze NAV op locatie is open voor alle aangemelde geïnteresseerden. Er zitten voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

Aanmelden via info@voedingsacademie.nl.

Titel: Het darmmicrobioom en microbiota-modulatie: de sleutels tot gezonder oud worden?

Programma

13.30 Ontvangst met koffie, thee
14.00 Welkom en presentatie NAV
14.15 Welkom en introductie door Ir Lidwien Franke van Yakult Science for Health
14.30 Presentatie 1, download pdf
Prof Dr Bruno Pot (science director Yakult Europa, Pasteur Instituut Lille): “Darmmicrobiota, ontwikkeling en interactie met het immuunsysteem”
15.30 Pauze met koffie, thee, frisdrank + Japanse hapjes (met mogelijkheid tot bekijken productielijnen)
16.00 Presentatie 2
Dr Olaf Larsen (science manager Yakult Nederland, ass. prof VU Athena instituut): “probiotica: potentieel in de ouderenzorg”
16.45 Discussie
17.15 Borrel
17.30 Vertrek

Presentatie I:  Darmmicrobiota, ontwikkeling en interactie met het immuunsysteem

Een groeiend aantal publicaties toont het belang aan van de darmmicrobiota voor het immuunsysteem van de gastheer. De nauwe relaties met dieet en nutritionele status worden daarbij sterk benadrukt: de nutritionele waarde van de voeding wordt ten dele door de samenstelling en de activiteit van de darmmicrobiota bepaald, terwijl de voedingskwaliteit op haar beurt de samenstelling van de darmmicrobiota beïnvloedt. Het ‘beheer’ van deze interacties in termen van gezondheid of ziekte blijft een moeilijke taak. Toch zijn er enkele zekerheden:

  • Interventies in de microbiota op jonge leeftijd kunnen levenslange gevolgen hebben.
  • Het ecosysteem kan worden beïnvloed via het dieet

De darmmicrobiota draagt bij aan (i) de bescherming tegen pathogenen, (ii) de rijping van het immuunsysteem en (iii) het metabole welzijn van de gastheer. Een normale kolonisatie door commensalen zal, binnen een beperkte ‘window of opportunity’, de rijping van de immuniteit van de gastheer begeleiden en leiden tot immunologische en metabole homeostase. Verstoring van de microbiota tijdens deze ‘window of opportunity’, bijv. door inname van antibiotica,  kan leiden tot permanente veranderingen in immunologische functie, waardoor op latere leeftijd, een verhoogde gevoeligheid ontstaat voor atopische-, immuungemediëerde-, neuropsychiatrische -, metabole- en potentieel neoplastische aandoeningen.

Spreker:
Bruno Pot (1961) maakte een doctoraat in de microbiologie aan de Universiteit Gent, België. Na vier jaar als science manager te hebben gewerkt voor Yakult in Europe startte hij in 2001 onderzoek aan Institute Pasteur in Rijsel (Frankrijk) over probiotica en hun interactie met de gastheer.
Hij is sinds 2001 tevens gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel,  lid van de Taxonomische Subcomissie voor Lactobacillus, Bifidobacterium en gerelateerde taxa en President van het Pharmabiotic Research Institute (PRI), Clermont-Ferrand, Frankrijk.
Sinds November 2016 is Bruno Pot Research Directeur voor Yakult in Europa

Presentatie II: “Probiotica: potentieel in de ouderenzorg”

De Nederlandse bevolking vergrijst. Veroudering gaat vaak samen met onder andere polyfarmacie, veranderende eetgewoonten, en een verminderde diversiteit van de microbiota. Deze factoren kunnen leiden tot een verslechterde stoelgang en de daarmee gepaarde kwaliteit van leven. Het gebruik van probiotica kan een verminderd stoelgangpatroon bij ouderen mogelijk verbeteren. In deze lezing zal er op in worden gegaan of er een business case is om probiotica in te zetten binnen de verpleeghuiszorg. Vragen die de revue passeren zijn: (1) welke probiotica-producten zijn er en waar dient men op te letten? (2) Wat is de efficacy van probiotica? (3) Hoe geaccepteerd is het gebruik van probiotica bij Nederlandse artsen (4) Wat is de mogelijke kostenbesparing. Dit alles zal worden geïllustreerd aan recente onderzoeksresultaten.

Spreker:
Olaf Larsen (1972) studeerde scheikunde en deed een promotieonderzoek in de biofysica. Hij heeft ruime ervaring opgedaan binnen zowel de academische wereld als binnen het bedrijfsleven. Olaf is sinds 5 jaar hoofd van de wetenschappelijke afdeling van Yakult Nederland. Daarnaast is hij parttime assistant professor aan het Athena Instituut van de Vrije Universiteit.

Date: 09-05-2017 - 09-05-2017
Time: 13:30 - 17:30
Location: Yakult, Almere
Address: Schutsluisweg 1
City: 1332 EN, Almere
Country: Netherlands
Location URL: https://yakult.nl/wp-content/uploads/2015/05/Routebeschrijving-Yakult-Europe-def.pdf