NAV op locatie: TNO

Op 31 mei 2018 heeft de 7e NAV op locatie plaatsgevonden bij TNO in Zeist.

Deze NAV op locatie was open voor alle geïnteresseerde voedingswetenschappers en studenten. Er zitten voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.

De NAV op locatie: TNO had als thema:

“Van het meten van gezondheid naar persoonlijke voedingsadviezen”

Bij deze NAV op locatie bijeenkomst bij TNO in Zeist wordt allereerst ingegaan op het meten van subtiele effecten van voedings(advies) op gezondheid. Het meten van ‘fenotypische flexibiliteit’, ofwel de herstelreactie van het lichaam op een challenge, als maat voor gezondheid staat hierbij centraal. De bepaling van fenotypische flexibiliteit, de respons van de verschillende organen/processen in de tijd op voeding, maakt het mogelijk om subtiele gezondheidsveranderingen te kwantificeren. De PhenFlex shake die als challenge wordt gegeven is in diverse studies gebruikt en er wordt toegewerkt naar EFSA goedkeuring voor deze methode.

Naast het meten van gezondheid, willen we de discussie aangaan over nut en noodzaak van het personaliseren van voedingsadvies op basis van een bepaalde gezondheidsstatus, genetische achtergrond en persoonskenmerken. We gaan uitgebreid in op de wetenschappelijke kennis, de basisprincipes en tonen voorbeeldstudies die ten grondslag liggen aan gepersonaliseerde adviezen.

Programma 31 mei en presentaties

14.00u Ontvangst met koffie en thee bedrijfsrestaurant
14.30u Opening door TNO: Peter van Dijken, Managing Director Healthy Living
14.40u Voeding- en gezondheid onderzoek door TNO: Wilrike Pasman, Consultant Human Studies
15.05u Meten van gezondheid (bij voedingsinterventies):  Suzan Wopereis, Senior Scientist Systems Biology
15.30u Pauze
16.00u Personaliseren van voedingsadviezen: Iris de Hoogh, Scientist/Innovator Systems Biology
16.25u Lagerhuis discussie: actieve sessie ahv stellingen – olv Nard Clabbers, Business Developer Healthy Living
16.55u Conclusies: Nard Clabbers, Business Developer Healthy Living
17.00u Netwerkborrel

We nodigen alle geïnteresseerde voedingswetenschappers en studenten uit deel te nemen aan deze NAV op locatie bij TNO in Zeist (route). Deelname is gratis: registreer vóór 24 mei door het sturen van een email naar info@voedingsacademie.nl onder vermelding van naam, functie en werkgever/ opleidingsinstituut.

Meer informatie over de sprekers:

Peter van Dijken (MD Healthy Living) is verantwoordelijk voor het TNO onderzoek op het gebied van gezondheid en duurzame inzetbaarheid. TNO Healthy Living is dé partij die samen met de publieke en de private sector technologische en sociale innovaties ontwikkelt die gezond leven en werken bevorderen, leidend tot een gezonde, vitale en productieve bevolking. Onze innovaties helpen burgers en professionals om de juiste keuzes te maken die leiden tot een betere gezondheid en participatie in de samenleving. Hiermee worden we het vliegwiel voor lagere zorgkosten en hogere economische groei.
Wilrike Pasman is 20 jaar verbonden aan TNO. Na een promotie op het gebied van obesitas en methoden voor gewichtshandhaving (1998), heeft ze 15 jaar lang als projectleider bij TNO voedingsonderzoek uitgevoerd. Deze ervaring zet ze nu in bij humaan onderzoek dat met TNO wordt uitgevoerd. Vooral de opstartfase van een onderzoek met alle voorbereidende activiteiten en medisch-ethische zaken voor protocol indiening bij een METC, alsook uitvoeraspecten (design, werving, logistiek) zijn onderdelen waarvoor zij binnen TNO wordt geraadpleegd. Sinds 1 maart 2018 is zij lid van de Toetsingscommissie niet-WMO van TNO, die tot taak heeft binnen TNO het mensgebonden onderzoek te toetsen op kwaliteit en veiligheid.
Suzan Wopereis startte in 2006 als onderzoeker bij TNO. Na een promotie op het gebied van -omics technieken om het metabolisme te ontrafelen, onderzoekt ze nu als senior onderzoeker de biologische effecten van leefstijl op gezondheid en ziekte. Ze is Principal Investigator van diverse publiek-private samenwerkingen met de focus op fenotypische flexibiliteit en ‘personalised nutrition and health’. Suzan is verantwoordelijk voor de inhoud van het TNO programma op (persoonlijke) diagnostische biomarkers voor metabole gezondheid en leefstijl advies systemen. In 2016 ontving ze bij TNO de prijs ‘Excellente onderzoeker 2015’ voor haar werk. Suzan Wopereis is tevens lid van het ILSI functional food task force binnen de EU expertise groep ‘marker initiative in nutrition research’.
Iris de Hoogh heeft een achtergrond in voeding, gezondheid en consumentenwetenschappen. Bij TNO houdt ze zich als onderzoeker bezig met “Personalized Nutrition” vanuit een systeembiologie benadering. Iris is als voedingskundige verantwoordelijk voor het ontwikkelen van voedingsadviessystemen, waarin fenotypische, genetische en gedragsdata, maar ook persoonskenmerken en voorkeuren kunnen worden geïntegreerd om tot een persoonlijk voedings- en leefstijladvies te komen. Hierin vormt ze de linking pin tussen o.a. (systeem)biologen, gedragswetenschappers, data scientists, en bioinformatici. Ook houdt Iris zich bezig humane studies waarin de effectiviteit van gepersonaliseerde voedingsadviezen worden onderzocht. Zo is ze Principal Investigator van één van de drie studies die zijn uitgevoerd binnen het Personalised Nutrition & Health consortium.
Nard Clabbers is Senior Business Developer Personalized Nutrition and Health, TNO Healthy Living, Zeist. Na zijn studie Humane Voeding aan de Wageningen Universiteit heeft Nard ruim 10 jaar bij onder andere Numico (nu Danone) en de Hero groep gewerkt. Als voedingskundige en regulatory expert was hij daar verantwoordelijk voor wetenschap en communicatie.
Bij zijn start bij TNO in 2011 werd hij verantwoordelijk voor onderzoek op het gebied van voeding en gezondheid. Sinds de start van TNO’s nieuwe strategieperiode in 2015 richt hij zich primair op het onderwerp Personalised Nutrition and Health.

Literatuur:

  • Effect of Caffeine on Attention and Alertness Measured in a Home-Setting, Using Web-Based Cognition Tests. Pasman et al. JMIR Res Protoc 2017;6(9):e169) doi: 10.2196/resprot.6727
  • Systems biology of personalized nutrition. Van Ommen et al. Nutrition ReviewsVR Vol. 0(0):1–21. doi: 10.1093/nutrit/nux029
  • Phenotypic flexibility as a measure of health: the optimal nutritional stress response test. Stroeve et al. Genes Nutr (2015) 10:13. doi: 10.1007/s12263-015-0459-1
Date: 31-05-2018 - 31-05-2018
Time: 14:00 - 18:00
Location: TNO Zeist
Address: Utrechtseweg 48
City: 3704 HE Zeist
Country: Netherlands
Location URL: https://www.tno.nl/nl/over-tno/locaties/locatie-zeist/lid2298/