Najaarsforum 2021

Download presentaties

Meer leesvoer onderaan deze pagina.

Op 30 november (14:00 – 17:00 uur) organiseert jong-NAV voor NAV-leden het jaarlijkse Najaarsforum. Dit keer met het thema: de voedselomgeving.

Oorspronkelijk waren we van plan om het forum in restaurant Se7en in Utrecht te organiseren, omdat we er erg naar uitkeken om velen van jullie fysiek te zien. Echter, gezien de huidige coronarichtlijnen en de oproep om grote groepen mensen zoveel mogelijk te mijden, vinden wij het niet het juiste moment om het najaarsforum fysiek door te laten gaan. We hebben daarom besloten om het najaarsforum digitaal voort te zetten.

Onze omgeving heeft een grote invloed op wat en hoeveel we eten en om die reden staat dit jaar de voedselomgeving centraal. Verschillende deskundigen op dit gebied zijn uitgenodigd om hun visie en expertise te delen rondom dit thema. Dit wordt gevolgd door een interactieve discussie, waarbij de voedselomgeving vanuit verschillende perspectieven besproken zal worden.

Na het forum vinden de traditionele pitches en uitreiking van de publicatieprijs plaats, met als afsluiter een digitale netwerkborrel voor degenen die dit willen.

Als je hierbij aanwezig wil zijn, kun je je opgeven door een e-mail te sturen naar info@voedingsacademie.nl (NAV members only). Graag even van tevoren aangeven of je komt in verband met de reserveringen.

Sprekers tijdens het Najaarsforum:

Maartje Poelman (Wageningen University and Research)

Met haar expertise in Public Health Nutrition doet Maartje sinds haar PhD (2014, Gezondheidswetenschappen VU Amsterdam) onderzoek naar de voedselomgeving. Enerzijds onderzoekt zij hoe deze zo goed mogelijk in kaart kan worden gebracht en hoe de voedselomgeving consumptie en gezondheid beïnvloedt. Anderzijds onderzoekt zij strategieën om de voedselomgeving te optimaliseren en hoe deze geïmplementeerd kunnen worden in de huidige maatschappij.

Miriam Mühl (JOGG)

Miriam is werkzaam bij JOGG als projectmedewerker Gezonde Omgeving en heeft een achtergrond in de voeding en diëtetiek. JOGG maakt de leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder door te bouwen aan een lokaal, landelijk en internationaal werknet. JOGG streeft naar een ‘leefstijltransitie’ van ongezond naar gezond leven. Miriam is betrokken bij de pilot Eetomgeving scholen.

Arienne de Jong (Albert Heijn)

Arienne is als Lead Gezondheid werkzaam bij Albert Heijn. Na banen in binnen- en buitenland als postdoc op de universiteit, als zelfstandig consultant, als clinical lead bij Unilever en als afdelingshoofd Voeding en Gezondheid bij het RIVM, zet zij zich ook bij Albert Heijn in om wat er op het bord van de Nederlander ligt beetje bij beetje gezonder te maken.

Programma

14:00-14:20 Welkom
14:20-15:35 Presentaties
15:35-15:45 Korte pauze
15:45-16:15 Discussie
16:15-16:30 Pitchen en uitreiking publicatieprijs
16:30 Netwerkborrel

Meer leesvoer

JOGG

  • Raamwerk Eetomgeving scholen*: Voorafgaand aan de pilot hebben wij vanuit JOGG een inventarisatie gedaan naar de mogelijkheden om de eetomgeving in en rondom mbo- en middelbare-scholen positief te beïnvloeden, waaruit het ‘Raamwerk Eetomgeving Scholen’ is voortgekomen. Dit raamwerk bevat verschillende acties en voorbeelden uit de praktijk om deze eetomgeving gezonder te maken. Aan de hand van drie sporen zijn de acties/voorbeelden ingedeeld: 1) Rol gemeente: Beperken van ongezond voedingsaanbod (denk aan APV, vergunningen en beleid), 2) Rondom school: Gezonder maken voedingsaanbod (samenwerken met voedselaanbieders) en spoor 3) Binnen de school: Gezonde keuze stimuleren (gezonde kantine, beleid, educatie, school community). Het raamwerk is gemaakt voor de JOGG-regisseur en de beleidsmedewerker op het gebied van onderwijs, leefomgeving, (publieke) gezondheid, ruimtelijk ordening, maatschappelijke ontwikkeling en welzijn en participatie. Goed om te vermelden dat het raamwerk een ‘levend document’ is, wat wil zeggen dat het periodiek wordt aangepast. *Een nieuwe versie wordt verwacht in januari 2022. ( Binnen de pilot eetomgeving scholen hebben we deze drie sporen getest in de praktijk bij 3 JOGG-gemeenten. De resultaten en evaluatie worden medio januari 2022 gedeeld.)
Date: 30-11-2021 - 30-11-2021
Time: 14:00 - 18:00
Location: online
Address: City: Country: Netherlands
Location URL: