Masterclass Ethiek

NAV-VLAG Masterclass “Dilemma’s in de Voedingswetenschap: over idealen, belangen, en integriteit”
Wageningen, 19 februari 2016

In samenwerking met VLAG organiseert de NAV een masterclass Ethiek. Hiervoor kunnen zowel promovendi van VLAG als NAV leden zich inschrijven.

 

Achtergrond

Nederland heeft een sterke naam op het gebied van de voedingswetenschap. De geloofwaardigheid van voedingswetenschappen staat echter nogal ter discussie, bijvoorbeeld door ophef over gezondheidsclaims of over invloed van maatschappelijke organisaties en industrie op de uitkomsten van onderzoek. Die ophef is vaak veel groter dan bij binnen andere takken van wetenschap. Is dat terecht? En wat betekent het voor ons werk.

Masterclass

Tijdens deze besloten Masterclass reflecteren voedingswetenschappers, promovendi en ervaren onderzoekers en professionals uit universiteit, overheid en bedrijfsleven op praktische dilemma’s. Ze denken na over hun wetenschappelijke drijfveren en idealen, en formuleren een eigen visie op hoe om te gaan met maatschappelijke idealen, persoonlijke belangen en financiële krachtenvelden.
In interactieve sessies bespreken we zowel algemene principes als concrete casuïstiek. Wat zijn kernwaarden en idealen van de wetenschap? Hoe kunnen die onder druk komen te staan, en wat betekent dat voor integriteit? Er is veel ruimte om concrete, soms persoonlijke dilemma’s te bespreken.

Doelstellingen

Deelnemers reflecteren op kernwaarden in de wetenschap en op hun eigen drijfveren; ze krijgen inzicht in de krachtenvelden in de voedingswetenschap en ontwikkelen bouwstenen voor een eigen visie hoe op verantwoorde wijze om te gaan met dilemma’s.

Coördinatoren van de Masterclass

Dr Marianne Geleijnse, Humane Voeding, Wageningen UR
Dr Margreet Olthof, Gezondheidswetenschappen, VU Amsterdam
Prof. Dr Marcel Verweij, Filosofie, Wageningen UR

Course fee

Deelname aan de Masterclass bedraagt:
€ 50 voor VLAG PhD’s
€ 50 voor NAV leden
€ 100 voor andere deelnemers

Date: 19-02-2016 - 19-02-2016
Time: All day
Location: IMPULSE, NcountR
Address: Stippeneng 2
City: Wageningen
Country: Netherlands
Location URL: http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Faciliteiten/impulse/Zaal-reserveren/Zalen-1/NcountR.htm